Η Ιστορία
του Συμβουλίου

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ), ιδρύθηκε το 1996 και αποτελεί την επίσημη πλατφόρμα εκπροσώπησης των Οργανώσεων Νεολαίας στην Κύπρο, λειτουργώντας ως ο συντονιστικός τους φορέας με την πολιτεία και ως αντιπροσωπευτικός τους φορέας σε διάφορα διεθνή και ευρωπαϊκά φόρα στα οποία καλούνται να εκπροσωπηθούν.

Οι τομείς ενδιαφέροντος, πάντα σε σχέση με τη νεολαία, περιλαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα, την απασχόληση και τα κοινωνικά ζητήματα, την ενεργό συμμετοχή του πολίτη και τη δια βίου μάθηση, τη μη τυπική εκπαίδευση και τις πολιτικές για τη νεολαία.

Γνωρίστε Μας

Μαρία Κολά

Πρόεδρος

Παντελίτσα Ευαγόρου

Αντιπρόεδρος Α’

Πέτρος Κούκος

Αντιπρόεδρος Β’

Ιωάννα Μεσημέρι

Γενική Γραμματέας

Κυριάκος Μαυρίδης

Γραμματέας Οικονομικών

Αντώνης Ταμπούρας

Γραμματέας Ανάπτυξης Προγραμμάτων

Κωνσταντίνος Καρσεράς

Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων

Γαβριήλ Ευστρατίου

Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων

Νάσια Σοφοκλέους

Γραμματέας Τύπου και Πληροφόρησης

Χριστίνα Γιανναπή

Εκτελεστική Γραμματέας

Ανδρέας Κυπριανίδης

Λειτουργός Προγραμμάτων

Άντρεα Τρυφωνίδου

Λειτουργός Επικοινωνίας

Διαμάντω Ζησιμοπούλου

Λειτουργός Προγρμμάτων

Αποστολή & Όραμα

Το CYC επιδιώκει να λειτουργήσει ως πλατφόρμα ανταλλαγής και επικοινωνίας μεταξύ όλων των ΜΚΟ νέων στην Κύπρο. Ως εκ τούτου, το CYC διοργανώνει εκδηλώσεις, σεμινάρια, εργαστήρια και δραστηριότητες που παρέχουν τον απαραίτητο χώρο στα μέλη του για να ανταλλάξουν καλές πρακτικές, ενδιαφέροντα και εμπειρίες σε οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με τη νεολαία. Το CYC λειτουργεί επίσης ως πλατφόρμα για τα μέλη του για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα. Το CYC είναι επίσης ο κύριος ενδιαφερόμενος στον Διάλογο για τη Νεολαία της ΕΕ που επιδιώκει να προωθήσει την πολιτική συμμετοχή όλων των νέων της Κύπρου. Η διαδικασία επιτρέπει επίσης στους νέους να εκφράζουν τις απόψεις και τις ανησυχίες τους για ένα επιλεγμένο θέμα κάθε 6 μήνες. Επιπλέον, το CYC εκφράζει τις ανησυχίες των ΜΚΟ νεολαίας, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης πιέσεων στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για μια σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με τη νεολαία (π.χ. ανεργία των νέων, επικύρωση της μη τυπικής εκπαίδευσης κ.λπ.)

Το CYC έχει τουρκοκυπριακές οργανώσεις μέλη και όλες οι εκδηλώσεις, οι δραστηριότητες και τα σεμινάρια του είναι ανοιχτά σε όλους τους Κύπριους νέους. Μεταξύ άλλων, το CYC συνδιοργάνωσε δραστηριότητες και δράσεις, όπως το Θέατρο των Καταπιεσμένων και μια Ανθρώπινη Βιβλιοθήκη. Επίσης, η διαδικασία του διαλόγου για τη νεολαία της ΕΕ επιδιώκει να εμπλακεί και να ενδυναμώσει τη νεολαία στην Κύπρο.

Οι αξίες και οι στόχοι του CYC βασίζονται στον Συνταγματικό Χάρτη του ΟΗΕ και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.