Τι είναι η
Ομάδα Εκπαιδευτών

Η Ομάδα Εκπαιδευτών του ΣυΝΚ αποτελείται από εκπαιδευτές οι οποίοι προέρχονται κυρίως από οργανώσεις – μέλη του ΣυΝΚ. Η ομάδα είναι ειδικά καταρτισμένη στον τομέα της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης, μέθοδο την οποία εφαρμόζουν οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Νεολαίας.

Η ομάδα εκπαιδευτών επικεντρώνεται σε οποιοδήποτε θέμα παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους νέους. Επίσης βοηθά στην προσωπική τους ανάπτυξη και στην ενδυνάμωση τους ως ενεργοί πολίτες του κόσμου.
Ενδεικτικά θέματα είναι: εθελοντισμός, ειρήνη, διαπολιτισμική μάθηση, ανθρώπινα δικαιώματα, περιβάλλον, οικολογία, διαφορετικότητα, αντιρατσισμός, ενεργός πολιτότητα, δημιουργικότητα, βίαιη και αντικοινωνική συμπεριφορά, κοινωνική ένταξη.

Τα μέλη της Ομάδας εκπαιδευτών

  • Διοργανώνουν εκπαιδεύσεις κατάρτισης σε θέματα που έχουν σχέση με τη νεολαία
  • Συντονίζουν/διοργανώνουν δράσεις νεολαίας, σεμινάρια και συνέδρια
  • Προσφέρουν καθοδήγηση σε θέματα Μη Τυπικής Εκπαίδευσης τα οποία βασίζονται στην εμπειρογνωμοσύνη των εκπαιδευτών
  • Συνεισφέρουν στην προώθηση και αναγνώριση της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο
  • Στηρίζουν και συμβάλλουν στην ανάπτυξη προγραμμάτων και πολιτικών που αφορούν την εκπαίδευση