Γνωρίστε Μας

Αντώνης Ταμπουράς

Αντιπρόεδρος Α’

Μαρία Δίπλαρου

Αντιπρόεδρος Β’

Στέλιος Πολυδώρου

Γραμματέας Οικονομικών

Λητώ Ζυμαρίδη

Γραμματέας Ανάπτυξης Προγραμμάτων

Μίκης Σαββόπουλος

Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων

Γαβριήλ Ευστρατίου

Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων

Κυριάκος Χριστοδούλου

Γραμματέας Τύπου και Πληροφόρησης

Χριστίνα Γιανναπή

Εκτελεστική Γραμματέας

Ανδρέας Κυπριανίδης

Λειτουργός Προγραμμάτων

Παναγιώτης Αριστείδης

Λειτουργός Επικοινωνίας

Διαμάντω Ζησιμοπούλου

Λειτουργός Προγρμμάτων