Γνωρίστε Μας

Μαρία Κολά

Πρόεδρος

Παντελίτσα Ευαγόρου

Αντιπρόεδρος Α’

Πέτρος Κούκος

Αντιπρόεδρος Β’

Ιωάννα Μεσημέρι

Γενική Γραμματέας

Κυριάκος Μαυρίδης

Γραμματέας Οικονομικών

Αντώνης Ταμπούρας

Γραμματέας Ανάπτυξης Προγραμμάτων

Κωνσταντίνος Καρσεράς

Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων

Γαβριήλ Ευστρατίου

Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων

Νάσια Σοφοκλέους

Γραμματέας Τύπου και Πληροφόρησης

Χριστίνα Γιανναπή

Εκτελεστική Γραμματέας

Ανδρέας Κυπριανίδης

Λειτουργός Προγραμμάτων

Άντρεα Τρυφωνίδου

Λειτουργός Επικοινωνίας

Διαμάντω Ζησιμοπούλου

Λειτουργός Προγρμμάτων