Διαμάντω Ζησιμοπούλου

Λειτουργός Προγρμμάτων
As you grow older, you will discover that you have two hands, one for helping yourself, the other for helping others. — Audrey Hepburn
FOLLOW ME