Στέλιος Πολυδώρου

Γραμματέας Οικονομικών
Ο Στέλιος Πολυδώρου κατάγεται από την Κυπερούντα και τώρα διαμένει μόνιμα στην Λεμεσό. Ήταν ενεργό μέλος στο συμβούλιο του Κέντρου Νεότητας Κυπερούντας για 7 χρόνια και ενεργό μέλος στο χορευτικό όμιλο του ΘΟΙ Κυπερούντας για 11 χρόνια. Απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου το 2016. Από τα φοιτητικά του χρόνια υπήρξε ενεργός με τα κοινά καθώς διετέλεσε μέλος στα συμβούλια του τμήματος του σε όλα τα χρόνια φοίτησης του στο πανεπιστήμιο Κύπρου. Επίσης ήταν στο χορευτικό όμιλο του Πανεπιστημίου Κύπρου και εκλεγμένο μέλος στο διοικητικό συμβούλιο του Ομίλου. Τα τελευταία 3 χρόνια είναι Εθελοντής Διασώστης στην Πολιτική Άμυνα της Κύπρου και κατέχει την θέση του Αξιωματικού Ασφαλείας. Υπηρετεί την ΣΕΚ από το 2019 στο εργατικό κέντρο Λεμεσού. Αναπόσπαστο κομμάτι της δουλείας του είναι η διαπραγμάτευση και εφαρμογή Συλλογικών Συμβάσεων με στόχο την βελτίωση και κωδικοποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών της ΣΕΚ. Από τον Ιανουάριο του 2021 κατέχει την θέση του Επαρχιακού Γραμματέα Λεμεσού του Τμήματος Νεολαίας ΣΕΚ και από τον Μάρτιο 2023 την θέση του Γενικού Γραμματέα της Νεολαίας ΣΕΚ. Στόχος του Τμήματος Νεολαίας ΣΕΚ είναι η μελέτη, προώθηση και επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν την Εργαζόμενη Νεολαία και η κατοχύρωση της θέσης της εντός του κοινωνικού συνόλου με την ενεργό συμμετοχή της στις συνδικαλιστικές, κοινωνικές και άλλες δραστηριότητες της ΣΕΚ. Από την εμπειρία του στην ΣΕΚ και την ενεργό δράση του σε θέματα νεολαίας πιστεύει ότι μπορεί να προσφέρει ένα ακόμα λιθαράκι στην ανάπτυξη του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου.
FOLLOW ME