Διάρκεια Προγράμματος: Οκτώβριος 2022Σεπτέμβριος 2024

Αριθμός έργου: 2022-1-LU01-KA220-YOU-000089137

Περιγραφή έργου:

Το έργο «YiMinds: Youth information minding young people’s mental health» στοχεύει στη συγκέντρωση διαφορετικών απόψεων από διάφορους φορείς, όπως εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, επαγγελματίες ψυχικής υγείας και νέους για να εντοπίσει τις ανάγκες και να δημιουργήσει γέφυρες μεταξύ των ενδιαφερομένων που εμπλέκονται στη φροντίδα ψυχικής υγείας.

Πιο συγκεκριμένα, στόχος του YI Minds είναι να καταπολεμήσει το στίγμα της ψυχικής υγείας και να ενισχύσει τον αλφαβητισμό ψυχικής υγείας των νέων εργαζομένων και επαγγελματιών στον τομέα ενημέρωσης και πληροφόρησης της νεολαίας, ενώ ταυτόχρονα να τους εξοπλίσει με τα απαραίτητα εργαλεία για την αναγνώριση της δυσφορίας ψυχικής υγείας μεταξύ των νέων, παροχή υποστήριξης και παραπομπή τους σε εξειδικευμένες υπηρεσίες εάν χρειάζεται. Ένας άλλος στόχος του έργου είναι να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ εμπειρογνωμόνων ψυχικής υγείας, νέων και εργαζομένων στο τομέα της νεολαίας με μια προσέγγιση από νέο-σε-νέο για την ψυχική υγεία και ευημερία μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών και εμπειριών από διάφορες χώρες. Τα κύρια αποτελέσματα του έργου είναι:

 • Μια Έρευνα που απευθύνεται σε εργαζόμενους στην πληροφόρηση νέων, η οποία θα βοηθήσει την κοινοπραξία να μάθει για τις ενέργειες τους για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων ψυχικής υγείας των νέων και τον εντοπισμό των αναγκών τους όσον αφορά τον αλφαβητισμό ψυχικής υγείας.
 • Ένας Οδηγός για τους εργαζόμενους στην πληροφόρηση νέων, ο οποίος θα τους εξοπλίσει να εντοπίζουν τη δυσφορία ψυχικής υγείας μεταξύ των νέων, παροχή υποστήριξης και παραπομπή τους σε εξειδικευμένες υπηρεσίες εάν χρειάζεται.
 • Μια σειρά από Podcast με νέους ανθρώπους, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν για τη σημασία της ψυχικής υγείας και ευεξίας.
 • Μια Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης που πραγματοποιήθηκε από τη νεολαία για τη νεολαία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που στοχεύει να αντιστρέψει το στίγμα της ψυχικής υγείας, το οποίο συχνά εμποδίζει τους νέους να μιλήσουν για τα προβλήματά τους και να αναζητήσουν βοήθεια.
 • Μια Εργαλειοθήκη Ανθεκτικότητας Ψυχικής Υγείας για νέους.
 • Ένα κοινό σεμινάριο, το οποίο θα αποτελέσει την ευκαιρία να συγκεντρωθούν εργαζόμενοι στον τομέα ενημέρωσης των νέων, επαγγελματίες ψυχικής υγείας και νέοι για να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα του έργου και να διατυπώσουν ορισμένες συστάσεις πολιτικής.

Οι Νέοι Πρεσβευτές του οργανισμού ERYICA για την πληροφόρηση νέων θα συμμετάσχουν άμεσα στο έργο. Έχοντας ήδη συμμετάσχει στο δίκτυο ERYICA και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και έχοντας εκπαιδευτεί στην προσέγγιση από νέο-σε-νέο, θα προσφέρουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα.

Η Κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει επτά εταίρους από επτά διαφορετικές χώρες, ως ακολούθως:

Συντονιστής:

European Youth Information and Counselling Agency (Λουξεμβούργο)

Εταίροι:

 1. IASIS (Ελλάδα)
 2. HARIDUS-JA NOORTEAMET (Εσθονία)
 3. COMUNIDAD DE MADRID (Ισπανία)
 4. CYPRUS YOUTH COUNCIL (Κύπρο)
 5. BUNDESNETZWERK OSTERREICHISCHE JUNGENDINFOS VEREIN (Αυστρία)
 6. DE AMBRASSADE VZW (Βέλγιο)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου είναι διαθέσιμες στον ισότοπο του έργου: https://www.eryica.org/project/yiminds