Διάρκεια Προγράμματος: Ιούλιος 2022Απρίλιο 2023

Αριθμός έργου: COMM/SUBV/2022/EYY/101100550/YFJ

Περιγραφή έργου:

Το Activist Network είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο σχεδιάστηκε από νέους για νέους και είχε στόχο τη δημιουργία πανευρωπαϊκών δικτύων φορέων αλλαγής, δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους από όλα τα κοινωνικά στρώματα να ακούγεται ή φωνή τους παρέχοντάς τους τα εργαλεία και τους πόρους που χρειάζονται για να αμφισβητήσουν το status quo και να ενεργήσουν σε θέματα που τους ενδιαφέρουν. Πιο αναλυτικά, το έργο στόχευσε νέους που είχαν ενδιαφέρον για την κοινοτική κινητοποίηση και τον ακτιβισμό και τους παρείχε δημοκρατική και αστική εκπαίδευση, χτίζοντας την ικανότητά τους να συνεισφέρουν σε μια ευρωπαϊκή ζωντανή δημοκρατία.

Για να επιτύχει τον στόχο του και να προσεγγίσει τους νέους, το Activist Network συγκέντρωσε 12 οργανώσεις νέων, συμπεριλαμβανομένων 4 οργανώσεων που εκπροσωπούν περιθωριοποιημένες ομάδες, με ισχυρή εμπειρία στην προώθηση και την παροχή εκπαίδευσης για τη συμμετοχή των πολιτών. Συγκεκριμένα, το έργο είχε τα εξής αποτελέσματα:

  • Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 20 ωρών για τη συμμετοχή στα κοινά και τον ακτιβισμό, το οποίο παρέχει στους νέους/νέες τις απαραίτητες πρακτικές πληροφορίες και υλικό για να εκπαιδεύσουν άλλους νέου και τους δίνει την τη δυνατότητα να εντοπίσουν τα θέματα που τους ενδιαφέρουν, να μάθουν πώς να δημιουργούν ένα δίκτυο και να αναπτύσσουν τη δική τους εκστρατεία, έργο ή εκδήλωση. Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά σε 10 ευρωπαϊκές γλώσσες (συμπεριλαμβανομένων των αγγλικών και των ελληνικών) στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας.
  • Εκπαίδευσε 29 νέους/ νέες για να γίνου εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες στις τοπικές τους κοινότητες σε μια ειδική 2ήμερη Εκπαίδευση για Εκπαιδευτές.
  • Οργάνωσαν διαδικτυακά και δια ζώσης βιωματικά εργαστήρια όπου έλαβαν την 20ωρη εκπαίδευση και έμαθαν για τρόπους συνεργασίας με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, όπως το.

Η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει [προσθέστε αριθμό εταίρων] εταίρους από [προσθέστε αριθμό χωρών] διαφορετικές χώρες, ως εξής:

Συντονιστής:

Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας (Βέλγιο)

Εταίροι:

Προσθέστε τους εταίρους]

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου είναι διαθέσιμες στον ισότοπο του έργου: https://www.youthforum.org/topics/activist-network