Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ) βάσει του Άρθρου 15 παράγραφος A’  του Καταστατικού του Συ.Ν.Κ., προκηρύσσει την Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση του. Η 19η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2023 και η ώρα 09:00πμ – 16:00μμ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου και Εκδηλώσεων (κτήριο Β4) – αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Λευκωσίας (tbc).

Πλήρη Μέλη του ΣυΝΚ θα μπορούν να εκπροσωπηθούν στην Γενική Συνέλευση με την παρουσία 2 ατόμων μόνο. Τα Συνεργαζόμενα και Συνδεδεμένα Μέλη με την παρουσία 1 ατόμου μόνο.

Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης προγραμματίζονται τα εξής:

  1. Συζήτηση και έγκρισή απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Παρουσίαση της διεθνούς δραστηριότητας
  3. Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για τη χρονιά που έληξε στις 31/8/2023.
  4. Αξιολόγηση και έγκριση αιτήσεων για νέα μέλη-οργανώσεις και απώλεια ιδιότητας μέλους(α)
  5. Συζήτηση και ψήφιση εγγράφων πολιτικής(β)
  6. Εκλογές για ανάδειξη Προέδρου, Αντιπροέδρων και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου(γ)

Ως εκ τούτου, επισυνάπτονται τα εξής ενημερωτικά και βοηθητικά έγγραφα:   (α) Αιτήσεις και κριτήρια για Πλήρη και Συνδεδεμένα Μέλη Στη Γενική Συνέλευση θα έχουν τη δυνατότητα οργανώσεις νεολαίας να υποβάλουν αίτηση για να γίνουν συνδεδεμένα ή συνεργαζόμενα μέλη του ΣυΝΚ.  Επίσης, οργανώσεις νεολαίας που είναι ήδη συνδεδεμένα μέλη, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να γίνουν πλήρη μέλη. Τις αιτήσεις καθώς και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι οργανώσεις για την κάθε περίπτωση μπορείτε να τις βρείτε ΕΔΩ.

  Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 11 Οκτωβρίου 2023.   (β) Πληροφορίες για κατάθεση Εγγράφων Πολιτικής Οι οργανώσεις μέλη του ΣυΝΚ μπορούν να υποβάλουν έγγραφα πολιτικής για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Οι οργανώσεις που θέλουν να υποβάλουν έγγραφα, πρέπει να τα αποστείλουν τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. Αφού υποβληθούν εμπρόθεσμα τα έγγραφα, θα αποσταλούν σε όλες τις οργανώσεις για να ακολουθηθεί η αναθεωρημένη διαδικασία κατάθεσης των Εγγράφων Πολιτικής. Για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας των διαδικασιών μπορείτε να βρείτε τους Κανονισμούς Εγγράφων Πολιτικής ΕΔΩ.  

(γ) Εκλογές για ανάδειξη Προέδρου, Αντιπροέδρων και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.   Στην Γενική Συνέλευση θα διεξαχθούν Εκλογές  για ανάδειξη Προέδρου, Αντιπροέδρων (2) και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (6). Υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν από Οργανώσεις Πλήρη Μέλη μόνο. Όλες οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τις οργανώσεις πλήρη μέλη σε ειδικό έντυπο, συνοδευόμενο με σύντομο βιογραφικό του υποψηφίου και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος   * τουλάχιστον 30 μέρες (11 Οκτωβρίου 2023) πριν από την Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος (θ) του καταστατικού οποιαδήποτε Οργάνωση-Μέλος προτίθεται να υποβάλει υποψηφιότητα για οποιαδήποτε θέση στις επερχόμενες εκλογές του Συ.Ν.Κ. τότε θα πρέπει να τακτοποιεί τις οικονομικές της υποχρεώσεις μέχρι και την επόμενη εργάσιμη μέρα από την τελευταία ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων (12 Οκτωβρίου 2023).

Σε καμία περίπτωση οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κλείσει το 33ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τη μέρα της Γενικής Συνέλευσης. Το ειδικό έντυπο μπορείτε να το βρείτε ΕΔΩ.  

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Γραμματεία στο [email protected] ή στο 22878316.

Τέλος σημειώνεται ότι με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων μελών του ΣυΝΚ καθώς και την προώθηση των δράσεων τους και τηρώντας όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα, στην αίθουσα της Γ.Σ. θα διαμορφωθεί ένας ειδικός χώρος όπου οι οργανώσεις μέλη θα μπορούν να τοποθετήσουν διαφημιστικό/εκπαιδευτικό υλικό κλπ. Το υλικό θα πρέπει να τοποθετηθεί στην αίθουσα στις 9:00-09:30.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Γραμματεία στο [email protected] ή στο 22878316.