🤩Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το βιωματικό εργαστήριο ‘Community Mapping and Needs Analysis/Ideation, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2023 στο Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικών Προγραμμάτων του Δήμου Λεμεσού.

🎯Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του του ευρωπαϊκού προγράμματος “Youth Ski(ll)ing to Future,” το οποίο συντονίζει το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (Συ.Ν.Κ.), που έχει στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ζωής των νέων και την βοήθεια τους στη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους.

🙋‍♀️Σε αυτό το εργαστήριο, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να μάθουν πώς να εφαρμόζουν τη διαδικασία της σχεδιαστικής σκέψης και συμμετοχικές τεχνικές για να ενδυναμώσουν διάφορες φωνές πολιτών, κοινοτήτων και ατόμων σε οργανισμούς και περιοχές.