🌟 Συναρπαστικά Νέα! 🌟

O 10ος κύκλος του Διαλόγου της ΕΕ με τη Νεολαία ξεκίνησε, και σε χρειαζόμαστε να γίνεις μέρος αυτού του ταξιδιού!

🗓 Ημερομηνία: Σάββατο, 18 Νοεμβρίου

🕒 Ώρα: 11:00 π.μ. – 2:30 μ.μ.

📍 Πολυχώρος Κόσμος Χωρίς Σύνορα

Είστε έτοιμοι να αφήσετε το στίγμα σας στην πολιτική της ΕΕ για τη νεολαία; Ελάτε να συμμετάσχετε σε αυτήν τη σημαντική διαβούλευση που οργανώνουν οι Πρεσβευτές Νεολαίας για τον Διάλογο της ΕΕ με τη Νεολαία. Ας ξεπεράσουμε τα εμπόδια και ας ανοίξουμε τον δρόμο για θετική αλλαγή σε κάθε επίπεδο – τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό!

📋 Για εγγραφές ακολουθήστε τον σύνδεσμο εδώ

🔍 Σχετικά με τη Διαβούλευση:

Έχουμε ως στόχο τον εντοπισμό των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι νέοι και οι νέες αναφορικά με την πλήρη ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία. Η φωνή σας και ο ρόλος σας είναι σημαντικός αφού μέσα από τις δικές σας εμπειρίες, απόψεις και ιδέες μπορούμε να προωθήσουμε πολιτικές για την εκπλήρωση του Ευρωπαϊκού Στόχου για τη Νεολαία #3: Π Κοινωνίες Χωρίς Αποκλεισμούς!

🌐 Ο Διάλογος της ΕΕ με τη Νεολαία:

H διαβούλευση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκός Διάλογος με τη λογος με τη Νεολαία, το οποίο αποτελεί ένα φόρουμ συνεχούς κοινού προβληματισμού
και διαβούλευσης με τους νέους στην Ευρώπη σχετικά με τις προτεραιότητες, την εφαρμογή καιτην παρακολούθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε σχέση με τον τομέα της νεολαίας.


Ο διάλογος έχει καθοριστική σημασία για:

  • την ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στον δημοκρατικό βίο στην Ευρώπη·
  • την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής μεταξύ νέων γυναικών και ανδρών·
  • την συμπερίληψη διαφορετικών φωνών και στο να διασφαλίσει ότι όλοι οι νέοι και νέες θα διασφάλιση συμβάλλουν στη διαδικασία διαμόρφωσης και χάραξης πολιτικής·
  • την επίτευξη θετικών αλλαγών στην πολιτική για τη νεολαία σε τοπικό, περιφερειακό,
    εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·
  • την ενίσχυση των ικανοτήτων των νέων ως ενεργών πολιτών και την καλλιέργεια της
    αίσθησης του ανήκειν ανάμεσά τους στην κοινωνία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Διάλογος της Ε.Ε. με τη Νεολαία στηρίζει περαιτέρω την εφαρμογή των πολιτικών της Ε.Ε. για τηνεολαία και αποτελεί τον σημαντικότερο και πιο περίπλοκο μηχανισμό συμμετοχής των νέων στηνχάραξη πολιτικής, στην Ευρωπαïκή Ένωση. Αυτή η συμμετοχική διαδικασία με τους νέους και τις οργανώσεις νεολαίας περιλαμβάνει υπευθύνους χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων καθώς και εμπειρογνώμονες, ερευνητές και άλλους σχετικούς φορείς της κοινωνίας των πολιτών από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης του 10ου κύκλου του Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τηΝεολαία με σύνθημα «Χρειαζόμαστε τη Νεολαία», το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και η Εθνική Ομάδα Εργασίας για τον Ευρωπαικό Διάλογο έχουν ως στόχο τη συλλογή των απόψεων και ιδεών των νέων σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Στόχο Νεολαίας #3: Κοινωνίες Χωρίς Αποκλεισμούς.📢 Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες διαβουλεύσεις και δράσεις! Ας κάνουμε μαζί τη διαφορά #youthrights!

#euyouthdialogue

#10thcycle

#euyouthgoals

#InclusiveSocieties