Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ) με χαρά ανακοινώνει τη διοργάνωση τριήμερου συνεδρίου υπό τον τίτλο «YouthUp».

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 24 – 26Ιουνίου 2016, στο Ξενοδοχείο Tasiana στη Λεμεσό.

Γενικές Πληροφορίες:

Σκοπός του Συνεδρίου: Σκοπός του Συνεδρίουείναι να προσφέρει στους νέους που θα συμμετέχουν, στα μέλη της Ομάδας Εκπαιδευτών του ΣυΝΚ και στα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΣυΝΚ, την ευκαιρία να συναντηθούν και να συζητήσουν για το θέμα εναλλακτικών μορφών εμπλοκής των νέων στα Πολιτικά δρόμενα. Η ιδέα για την πραγματοποίηση του προγράμματος προήλθε από την τρίο προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ (Ιταλία, Λετονία, Λουξεμβούργο) που εστιάστηκε στη θεματική της ενδυνάμωσης των νέων (Youth Empowerment). Στα πλαίσια της Συνόδου Νεολαίας του Λουξεμβούργο οι νέοι και οι φορείς χάραξης πολιτικής για θέματα νεολαίας είχαν ως υποθεματική την ενασχόληση των νέων με εναλλακτικές μορφές συμμετοχής με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής τους στα Πολιτικά δρώμενα σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι Τέχνες, το Θέατρο, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο Αθλητισμός και άλλα θα αποτελέσουν το εργαλείο όπου η Ομάδα Εκπαιδευτών του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου μέσω δραστηριοτήτων Μη Τυπικής Μάθησης και διαβουλεύσεων, θα εργαστεί για τη θέσπιση πολιτικών και τη δημιουργία εγγράφου πολιτικής για την ενδυνάμωση της ενεργούς συμμετοχής των νέων στα πολιτικά δρώμενα σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ και εντάσσεται στη Δράση3* – Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής. Η συγκεκριμένη Δράση υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της καινοτομίας και των προοδευτικών μεταρρυθμίσεων, τα Ευρωπαϊκά εργαλεία αναγνώρισης καθώς και τον διάλογο για θέματα πολιτικής με ενδιαφερόμενα μέρη, με χώρες Εταίρους και Διεθνείς Οργανισμούς. Επίσης στηρίζει την προώθηση των Ευρωπαϊκών Πολιτικών στρατηγικής (υποστήριξη της «Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού») καθώς και τη διάδοση – αξιοποίηση των αποτελεσμάτων επιχορηγούμενων δραστηριοτήτων.

Προφίλ Συμμετεχόντων: • Να είναι ηλικίας 16 – 30 ετών • Να έχουν άμεση εμπλοκή με θέματα νεολαίας και ενδιαφέρον στα πολιτικά δρώμενα • Να έχουν ενεργή συμμετοχή σε οργάνωση Νεολαίας • Να είναι ενημερωμένοι για τους σκοπούς και τη δράση της οργάνωσής τους • Να είναι σε θέση να εξηγήσουν στους άλλους συμμετέχοντες τις δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκεται η οργάνωσή τους • Να συμμετέχουν σε όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου (Παρασκευή 14:00 – Κυριακή 16:00)

Συγκεκριμένες Πληροφορίες Διαμονής και διατροφής: Δικαίωμα συμμετοχής 10 Ευρώ με πλήρη κάλυψη της διαμονής (τρίκλινα δωμάτιά) και διατροφής κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, σε όλους τους συμμετέχοντες. Για την μεταφορά των συμμετεχόντων θα διατεθεί λεωφορείο αν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός που θα θέλουν να το χρησιμοποιήσουν.

Γλώσσα εργασίας: Η γλώσσα εργασίας του σεμιναρίου είναι τα Ελληνικά. Εάν υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός αγγλόφωνων συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί εργαστήρι και στα Αγγλικά.

Υποβολή αιτήσεων: Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής που θα βρείτε ΕΔΩ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016. Στο τέλος του συνεδρίου θα δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν το σύνολο των δραστηριοτήτων του συνεδρίου.

Υπάρχει πολύ περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Η ενημέρωση για την επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει στις 10 Ιουνίου 2016.

Προτεραιότητα θα δοθεί στα μέλη των Οργανώσεων Μελών του ΣυΝΚ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22878316