Αννίτα Τσολάκη

Εκπαιδευτής

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΣΗΣ:

  • Gender Equality & Education
  • Youth Empowerment & Participation
  • Personal Development
  • Diversity & Social Inclusion
  • Non-formal education and youth work
 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:

Η Αννίτα είναι κάτοχος πτυχίου Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας από το Πανεπιστήμιο του Κεντ στο Ηνωμένο Βασίλειο και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Πολιτικές Επιστήμες με ειδίκευση στις Διεθνείς Σχέσεις από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η μεταπτυχιακή της διατριβή αφορούσε το θέμα του φύλου και της βίας εν καιρώ πολέμου στις Διεθνείς Σχέσεις, για το οποίο μελέτησε ιδιαίτερα την περίπτωση της Κύπρου του 1974. Η Αννίτα έχει εργαστεί στον τομέα των ΜΚΟ/Κοινωνία των Πολιτών, όπου συντόνιζε μια ομάδα εθελοντών και διαχειριζόταν διάφορα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ. Σήμερα εργάζεται ως συντονίστρια Eυρωπαικών έργων και ερευνήτρια και εργάζεται εθελοντικά ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΜΚΟ για τη νεολαία YEU Cyprus, όπου κατέχει τη θέση της Αντιπροέδρου. Τέλος, είναι μέλος της ομάδας Girls in STEAM Academy ως λειτουργός έργου, μιας πρωτοβουλίας που στοχεύει στην ενδυνάμωση των νεαρών κοριτσιών στην Κύπρο ώστε να ακολουθήσουν καριέρα σε τομείς STEAM.  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ:

 Η Αννίτα έχει εκτεταμένη εμπειρία ως διαχειρίστρια έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Είναι επίσης έμπειρη λειτουργός νεολαίας και εκπαιδεύτρια, καθώς έχει εργαστεί με νέους και ενήλικες (ιδίως γυναίκες και μετανάστες), χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως η μη τυπική εκπαίδευση, οι τέχνες και ο πολιτισμός, καθώς και μεθοδολογίες εκ των κάτω προς τα πάνω. Μέσα από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική της εμπειρία, η εμπειρογνωμοσύνη της εστιάζεται κυρίως στις συστημικές προκλήσεις της ισότητας των φύλων και της εκπαίδευσης, της ενδυνάμωσης και της συμμετοχής των νέων και της διαφορετικότητας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης, για τις οποίες διοργάνωσε και συντόνισε διάφορα εργαστήρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Βασικός στόχος της δουλειάς της είναι η διερεύνηση, η κριτική ανάλυση και η εξεύρεση λύσεων σε επείγουσες κοινωνικές προκλήσεις που επηρεάζουν αρνητικά τα μη προνομιούχα/περιθωριοποιημένα τμήματα του πληθυσμού. Υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την οικοδόμηση μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας μέσω κοινωνικών πρωτοβουλιών και συμμετοχικών προσεγγίσεων για κοινοτική ανάπτυξη.    

ΓΛΩΣΣΕΣ:

Ελληνικά, Αγγλικά
FOLLOW ME