Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (Συ.Ν.Κ.) προκηρύσσει μια (1) θέση «Λειτουργού Επικοινωνίας» πλήρους απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου, προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη και υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας του Συ.Ν.Κ. .

Ο/Η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α θα εδρεύει στο γραφείο του Συ.Ν.Κ. στη Λευκωσία και θα έχει την ευθύνη για όλα τα θέματα επικοινωνίας του Συ.Ν.Κ.. Ο/Η Λειτουργός Επικοινωνίας θα είναι άμεσα υπόλογος/η προς τον/την Εκτελεστικό/η Γραμματέα του Συ.Ν.Κ. αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται και εκπροσωπεί το Συ.Ν.Κ. εθελοντικά.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Το Συ.Ν.Κ. ιδρύθηκε το 1996 και αποτελεί τη μοναδική πλατφόρμα εκπροσώπησης Οργανώσεων Νεολαίας στην Κύπρο. Ενεργεί ως το συντονιστικό τους σώμα με το κράτος και ως ο εκπρόσωπός τους στα ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα.

Το Συ.Ν.Κ. έχει ως μέλη του την πλειοψηφία των νεολαιών των πολιτικών κομμάτων, φοιτητικών οργανώσεων, εργατικών οργανώσεων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, αγροτικών οργανώσεων, Τουρκοκυπριακών οργανώσεων, θρησκευτικών ομάδων, και πολλών άλλων οργανώσεων νεολαίας, οι οποίες εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων, συμπεριλαμβανομένου κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβαλλοντικών ζητημάτων, και ζητημάτων που αφορούν γενικά τα δικαιώματα των νέων.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 1. Καθημερινή παρακολούθηση, ενημέρωση, προώθηση και μηνιαία ανάλυση ιστοσελίδας (www.cyc.org.cy ) και Μέσων Kοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, Twitter, Instagram και YouTube) του Συ.Ν.Κ,
 2. Ενημέρωση και ανανέωση όλων των ιστοσελίδων του Συ.Ν.Κ., (Συ.Ν.Κ., Ευρωπαϊκού Διαλόγου για τους Νέους (EU Youth Dialogue) www.sdcyprus.eu & Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων www.voulineon.com),
 3. Ενημέρωση και ανανέωση των σχετικών σελίδων στα Κοινωνικά Δίκτυα που αναφορικά με τα προγράμματα στα οποία το Συ.Ν.Κ. συμμετέχει ως εταίρος,
 4. Σύνταξη δελτίων τύπου ή/και άρθρων σχετικών με θέματα του Συ.Ν.Κ. και της επικαιρότητας (κυρίως θέματα νεολαίας),
 5. Δημιουργία οπτικοακουστικού περιεχομένου (εικόνες, βίντεο), για προβολή και προώθηση του Συ.Ν.Κ., σχετικά με θέματα του Σ.υ.Ν.Κ. και της Επικαιρότητας (κυρίως θέματα νεολαίας),
 6. Δημιουργία/Σύνταξη του μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου (Newsletter) του Συ.Ν.Κ.,
 7. Επικοινωνία με δημοσιογράφους/Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για εξασφάλιση κάλυψης/προώθησης εκδηλώσεων, εκστρατειών και άλλων δράσεων του Συ.Ν.Κ.,
 8. Επικοινωνία με συνεργάτες του Συ.Ν.Κ. (π.χ. κυβερνητικές υπηρεσίες, ημικρατικούς οργανισμούς, άλλους φορείς, οργανώσεις μέλη του Συ.Ν.Κ.),
 9. Παροχή υποστήριξης και ενημέρωσης στις Οργανώσεις-Μέλη του Συ.Ν.Κ. (π.χ. αιτήματα, ανάπτυξη συνεργασιών κ.α.),
 10. Παρακολούθηση και ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, σχετικά με τις τάσεις της πολιτικής για τη νεολαία στην Ε.Ε. (π.χ. νέοι, οργανώσεις νεολαίας, Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας.),
 11. Ανάπτυξη, υποστήριξη και υλοποίηση των εκστρατειών του Συ.Ν.Κ. (ευρωπαϊκές και διεθνείς καμπάνιες για θέματα νεολαίας),
 12. Εκπροσώπηση του Συ.Ν.Κ. τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό,
 13. Παρακολούθηση και υποστήριξη αναφορικά με τη διοργάνωση δια ζώσης εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει το Συ.Ν.Κ. (π.χ. γραφιστικά, προώθηση/ επικοινωνία, φυσική παρουσία),
 14. Παρακολούθηση και υποστήριξη αναφορικά με τη διοργάνωση διαδικτυακών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει το Συ.Ν.Κ. (π.χ. γραφιστικά, προώθηση/ επικοινωνία, παρουσία ),
 15. Ανάπτυξη συνεργασιών και δραστηριοτήτων για θέματα που εμπίπτουν στην ημερήσια διάταξη του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου του Συ.Ν.Κ.,
 16. Διεξαγωγή ερευνών και εκθέσεων,
 17. Μετάφραση κειμένων του Συ.Ν.Κ. (από Αγγλικά σε Ελληνικά ή/και Τούρκικα, όπου είναι δυνατόν, και αντιστρόφως),
 18. Προώθηση του οράματος και των στόχων του Συ.Ν.Κ.,
 19. Παροχή διοικητικής υποστήριξης για την εύρυθμη λειτουργία του Συ.Ν.Κ.,
 20. Συμβολή στην αποτελεσματική οργάνωση της διοικητικής υποστήριξης και διαχείρισης των προγραμμάτων που αναλαμβάνει το Συ.Ν.Κ.,
 21. Διεκπεραίωση οποιονδήποτε άλλων σχετικών καθηκόντων ή/και αρμοδιοτήτων του/της ανατεθούν και αφορούν το Συ.Ν.Κ..

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο ή ισότιμος αναγνωρισμένος τίτλος (σύμφωνα με το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) σε οποιοδήποτε πεδίο. Πανεπιστημιακό πτυχίο ή ισότιμος αναγνωρισμένος τίτλος σε πεδίο σχετικό με τη Δημοσιογραφία, την Επικοινωνία, το Μάρκετινγκ ή τις Δημόσιες Σχέσεις θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή ισότιμος αναγνωρισμένος τίτλος (σύμφωνα με το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) σε θέματα Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας ή/και στους προαναφερθέντες κλάδους, που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της Επικοινωνίας (παραδοσιακή ή/και ψηφιακή) στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Άριστη γνώση εξειδικευμένων προγραμμάτων παραγωγής Οπτικοακουστικού υλικού (Adobe Creative Suite, βασικά προγράμματα Photoshop, Illustrator, Premiere, Canva κ.ο.κ.) θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Άριστη γνώση εξειδικευμένων λογισμικών για τη διοργάνωση και διεκπεραίωση διαδικτυακών εκδηλώσεων και εργαστηρίων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν (Zoom, Teams, Padlet, Google Suite, Webex, κ.α.).
 • Πολύ καλή γνώση WordPress ή/και Elementor.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας – γραπτή και προφορική (σχετικό αποδεικτικό θα ζητηθεί από τους/τις υποψήφιους/ες για τη θέση κατά τις συνεντεύξεις).
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας – γραπτή και προφορική (σχετικό αποδεικτικό θα ζητηθεί από τους/τις υποψήφιους/ες για τη θέση κατά τις συνεντεύξεις).
 • Πολύ καλή γνώση άλλων γλωσσών της Ε.Ε. ή/και της Τουρκικής – γραπτή και προφορική – θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν (σχετικό αποδεικτικό θα ζητηθεί από τους/τις υποψήφιους/ες για τη θέση κατά τις συνεντεύξεις).
 • Σχετική πείρα σε οργανώσεις νεολαίας αποτελεί πλεονέκτημα.
 • Διαθεσιμότητα για εκπροσώπηση του Σ.υ.Ν.Κ. σε δια ζώσης συνέδρια και εκδηλώσεις στο εξωτερικό.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας, ευαισθησία σε θέματα νεολαίας, δημοσίων σχέσεων και διεθνούς συνεργασίας.
 • Ικανότητες διαπραγμάτευσης, επίλυσης προβλημάτων και να μπορεί να εργαστεί υπό πίεση χρόνου.
 • Δυνατότητα εργασίας σε ευέλικτο ωράριο. Διευκρινίζεται ότι οι ώρες εργασίας συνολικά δεν θα ξεπερνούν το ανώτατο όριο, όπως προνοείται από τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κανονισμούς της Ε.Ε.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

 • Το συμβόλαιο θα είναι πλήρους απασχόλησης, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης (για ακόμα ένα (1) ή δύο (2) χρόνια).
 • Οι ΕΤΗΣΙΕΣ ακαθάριστες απολαβές για τη θέση «Λειτουργός Επικοινωνίας» κυμαίνονται μεταξύ €16,000 – €17,500.
 • Ετήσια άδεια μετ’ απολαβών ανέρχεται στις 21 ημέρες.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους αποστέλλοντας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα πιο κάτω :

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Συνοδευτική επιστολή εκδήλωση ενδιαφέροντος (motivation letter)
 3. Αντίγραφο των πιστοποιητικών/αποδεικτικών για τα προσόντα που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.

Οι αιτήσεις, είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα, θα πρέπει να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], όχι αργότερα από τις 27 Μαΐου 2024 (23:59-τοπική ώρα Κύπρου) και θέμα του email«Θέση «Λειτουργού Επικοινωνίας» στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (Συ.Ν.Κ.)».

Αιτήσεις οι οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι υποψήφιοι/ες που θα περάσουν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, θα τύχουν σχετικής ενημέρωσης. Οι υποψήφιοι/ες που δεν θα λάβουν οποιοδήποτε μήνυμα από το Σ.υ.Ν.Κ. μέχρι την 30η Μαΐου 2024 σχετικά με την πορεία της αίτησής τους, θα πρέπει να θεωρήσουν πως η αίτησή τους δεν ήταν επιτυχής.

Οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες που θα επιλεγούν για το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, θα κληθούν να απαντήσουν ηλεκτρονικά ένα ερωτηματολόγιο σχετικό με τις αρμοδιότητες της θέσης και ακολούθως θα κληθούν και σε προσωπική συνέντευξη.

Το άτομο που θα επιλεγεί για τη θέση Λειτουργού Επικοινωνίας, θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι κανένας/καμία υποψήφιος/α για τη θέση δεν θα τύχει διαφορετικής μεταχείρισης λόγω φυλής, χρώματος, εθνικότητας, θρησκείας, εθνοτικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες όπως αποφύγουν οποιαδήποτε τηλεφωνική επικοινωνία, εκτός και αν αφορά διευκρινίσεις για την συγκεκριμένη προκήρυξη, οι οποίες είναι προτιμότερο να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] με κοινοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].