Μετά και από την ολοκλήρωση της 19ης Γενικής Συνέλευσης στο πλαίσιο της οποίας μετά από εκλογές αναδείχτηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την διετία 2024-2025, το Σάββατο 20 Ιανουαρίου το νέο ΔΣ στην πρώτη συνεδρία του καταρτίστηκε σε σώμα.

Τα αποτελέσματα του καταρτισμού έχουν ως εξής:

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Λοΐζου (Cyprus Youth Diplomacy)
Αντιπρόεδρος Ά: Αντώνης Ταμπούρας (ΝΕΔΗΚ)
Αντιπρόεδρος ́Β: Μαρία Δίπλαρου (Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού)

Κυριάκος Χριστοδούλου (ΕΔΟΝ) – Γραμματέας Τύπου και Πληροφόρησης
Στέλιος Πολυδώρου (Νεολαία ΣΕΚ) – Γραμματέας Οικονομικών
Μίκης Σαββόπουλος (Σώμα Προσκόπων Κύπρου) – Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων
Λητώ Ζυμαρίδη (JCI Cyprus) – Γραμματέας Ανάπτυξης Προγραμμάτων
Γαβριήλ Ευστρατίου (ΝΕΔΗΣΥ) – Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων
Αναστασία Σοφοκλέους (Νεολαία ΕΔΕΚ) – Γενική Γραμματέας