Η λειτουργός προγραμμάτων του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, @Diamanto Zisimopoulou, παραβρέθηκε στην τελική εκδήλωση του προγράμματος του “Μάθε για την ΚΑΠ- Μια πιο πράσινη ΚΑΠ”, την οποία διοργάνωσε το @SigmaTV.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στις 26 Ιουλίου2023 στο @Gardens of the Future στη Λευκωσία.

Το πρόγραμμα @Learn about Cap είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης και έχει ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποιήση του κόσμου σχετικά με τη σημασία της ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική) και τα οφέλη που έχει για τους πολίτες της Ε.Ε.. ​Επιπλέον αποσκοπεί στην  προώθηση της νέας στρατηγικής 2023-2027 και πως μπορεί να συμβάλει στην κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές.