🤩Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου είχε την χαρά να παρευρεθεί σε ημερίδα που διοργανώθηκε από την Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ – Forum Private School, στις 14 Δεκεμβρίου 2022.

👥Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Αγάπης και του προγράμματος Σχολείο Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το έργο του ΣυΝΚ, όπου επίσης οι εκπαιδευτές Kyriacos Stouppas και Chrisie Doluay έτρεξαν ένα βιωματικό εργαστήριο με θέμα τον #ρατσισμό .