Η κυβέρνηση εξαγγέλλει δημιουργία ομάδας νέων στο Προεδρικό χωρίς καμιά διαβούλευση με το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου και τις οργανώσεις νεολαίας

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να γνωστοποιήσουμε προς τα ΜΜΕ την ανησυχία μας σχετικά με την πρόθεση της κυβέρνησης να δημιουργήσει ομάδα νέων στο Προεδρικό χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση με το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ), τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) και τις οργανώσεις νεολαίας της χώρας.

Θεωρούμε πως μια τέτοια ενέργεια, χωρίς πρότερα και σωστή διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, είναι ιδιαίτερα προβληματική καθώς οι αρμοδιότητες του υπό σύσταση σώματος στο Προεδρικό επικαλύπτουν τις αρμοδιότητες τόσο του ΣυΝΚ όσο και του ΟΝΕΚ . 

Το ΣυΝΚ δεν διαθέτει μόνο θεσμικό ρόλο συνεργασίας με το Κράτος, αλλά κυρίως την εμπειρογνωμοσύνη και την εξειδικευμένη γνώση στα θέματα που αφορούν στη νεολαία. Διαθέτει λειτουργούς, εκπαιδευτές και εθελοντές, οι οποίοι ειδικεύονται στα θέματα νεολαίας και ο βασικός του ρόλος είναι να παρέχει εισηγήσεις και να γίνεται συνδιαμορφωτής πολιτικών όσον αφορά στις ανάγκες και στις θέσεις της νεολαίας. 

Ιστορικό:

Αρχικά, σε συνάντηση με την Αναπληρώτρια Εκτελεστική Διευθύντρια του ΟΝΕΚ κα. Μαρία Μιλτιάδου, ως ΣυΝΚ, πληροφορηθήκαμε προφορικά πως μετά από απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, η κα. Μιλτιάδου έχει αποσπαστεί στο Προεδρικό μία φορά τη βδομάδα με στόχο τη δημιουργία και το συντονισμό μίας Ομάδας Εργασίας νέων στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Η εν λόγω ομάδα, με βάση το πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα έχει λόγο και ρόλο στις πολιτικές της Κυβέρνησης σε συνεργασία με εκπροσώπους του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, καθώς και άλλων φορέων της νεολαίας. 

Έκτοτε, αποστείλαμε δύο επιστολές προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ζητώντας συνάντηση με στόχο την επεξήγηση του ρόλου μας ως το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας και την περαιτέρω ενημέρωση για την εν λόγω ομάδα εργασίας. Εντούτοις, δεν είχαμε ανταπόκριση μέχρι πρόσφατα, παρά τις πολλαπλές προσπάθειες και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, για διευθέτηση συνάντησης. 

Σε πρόσφατη συνάντηση που είχαμε στο Προεδρικό Μέγαρο ενημερωθήκαμε ότι πρόθεσή του ΠτΔ δεν ήταν η δημιουργία μιας ομάδας η οποία είτε θα αντικαταστήσει είτε θα υποκαταστήσει ούτε το ΣυΝΚ, ούτε και τον ΟΝΕΚ, ο οποίος δια νόμου (Ο περί Οργανισμού Νεολαίας Νόμος του 1994 (Ν. 33(I)/1994)) αποτελεί τον κρατικό φορέα για θέματα νεολαίας, αλλά ότι θα ακολουθούσε διαβούλευση τόσο με τον ΟΝΕΚ όσο και με το ΣυΝΚ όσον αφορά στη δημιουργία αυτής της ομάδας. 

Εντούτοις, χωρίς οποιαδήποτε διαβούλευση, στις 3 Ιουλίου 2023 παραλάβαμε επιστολή (ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2023) από την Υφυπουργό παρά τω Προέδρω, η οποία μας ενημέρωνε για τη δημιουργία της εν λόγω ομάδας, τις αρμοδιότητες της, το προφίλ των ατόμων που θα συμμετέχουν καθώς και για τη συμμετοχή ενός εκπροσώπου εκ μέρους του ΟΝΕΚ, του ΣυΝΚ και του ΚΟΚΕΝ. Επίσης, στην ίδια επιστολή μας ζητείται να αποστείλουμε σχόλια/εισηγήσεις σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας μέχρι και την 7η Ιουλίου 2023 καθώς και το όνομα του/της εκπροσώπου του ΣυΝΚ στην εν λόγω ομάδα. Ενέργεια που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η δημιουργία αυτής της ομάδας, αποτελεί ειλημμένη απόφαση και το οποιοδήποτε κάλεσμα για διαβούλευση, προηγουμένως, έγινε εκ του περισσού. Η επιστολή σας κοινοποιείται προς ενημέρωση. 

Συγκεκριμένα και για τους σκοπούς της συγκεκριμένης ενημέρωσης, παραθέτουμε το προφίλ των μελών της Ομάδας Νέων στο Προεδρικό, αυτούσιο όπως μας παρατέθηκε μέσω της προαναφερθείσας επιστολής: Νέοι ηλικίας 18-35, μη οργανωμένοι, οι οποίοι θα εκπροσωπούν είτε ειδικές ομάδες νέων, είτε επιστημονικά πεδία. Επίσης, τα μέλη της Ομάδας θα είναι άτομα με ενδιαφέρον στην εργασία με τη νεολαία, ή/και την εθελοντική εργασία, καθώς και την παραγωγή ιδεών ή/και προτάσεων πολιτικής για τη νεολαία. Το κάθε μέλος θα εκπροσωπεί διαφορετική θεματική ειδικότητα. Χαρακτηριστικά μέσω των Μελών θα καλυφθούν οι εξής θεματικές: 

Τεχνολογία / επιχειρηματικότητα / Καινοτομία / Οικονομία/Πολιτισμός/Διαφορετικότητα/Περιβάλλον /Αναπηρία 

Επιπρόσθετα, οι αρμοδιότητες της εν λόγω ομάδας θα είναι οι εξής: 

1. Θα έχει την ευθύνη ετοιμασίας εισηγήσεων σε θέματα που αφορούν και επηρεάζουν τη νεολαία και υποβολή των θεμάτων προς τον ΠτΔ για τη λήψη αποφάσεων και τον σχεδιασμό ανάλογων μέτρων. 

2. Θα εκφέρει απόψεις/εισηγήσεις για πρωτοβουλίες/πολιτικές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα διακυβέρνησης. 

3. Θα αναλάβει την ανάπτυξη εργαλείων που θα συμβάλουν στην αύξηση της συμμετοχικής δημοκρατίας ανάμεσα στους νέους και στην εδραίωση της συμμετοχής των νέων στα κέντρα λήψης αποφάσεων, σε συνεργασία με κρατικούς φορείς. 

Τέλος, τέθηκε το επιχείρημα ότι η ομάδα θα απαρτίζεται από ανένταχτους νέους κάτι το οποίο θέτει ερωτηματικά. Ήδη, τόσο το ΣυΝΚ όσο και ο ΟΝΕΚ έχουμε ως κύριο μέλημα και κύριο στόχο τη συμπερίληψη όλων των νέων του τόπου μας, είτε ανήκουν σε οργανώσεις νεολαίας είτε όχι, τόσο στα προγράμματα τα οποία δημιουργούμε για τη νεολαία όσο και στις διαβουλεύσεις και τις έρευνες που διεξάγουμε Παγκύπρια σχετικά με θέματα που απασχολούν τη νεολαία της Κύπρου. 

Ως εκ τούτου και με βάση τα πιο πάνω, το Δ.Σ. του ΣυΝΚ σε έκτακτη συνεδρίαση ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2023, αποφάσισε ομόφωνα όπως απαντήσει αρνητικά στο κάλεσμα για συμμετοχή στην εν λόγω ομάδα εργασίας, για τους λόγους που έχουμε ήδη απαριθμήσει τόσο πιο πάνω. Στην απαντητική μας επιστολή προς την Προεδρία της Δημοκρατίας, καλέσαμε εκ νέου τον ΠτΔ να μην προχωρήσει στην δημιουργία οποιασδήποτε ομάδας η οποία δεν θα λαμβάνει υπόψιν τον θεσμικό ρόλο του ΣυΝΚ και τον ρόλο των οργανώσεων νεολαίας και δεν θα δημιουργηθεί με γνώμονα την συμπεριληπτικότητα, την αξιοκρατία και τη διαφάνεια. Επιπλέον, προτείναμε την ενδυνάμωση υφιστάμενων δομών που εκπροσωπούν τη νεολαία καθώς και τη θεσμοθέτηση άμεσης επικοινωνίας μεταξύ ΣυΝΚ και Προεδρίας, ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία μας και να πραγματοποιηθεί περαιτέρω συζήτηση για τις προτάσεις που αφορούν στη συμμετοχή των νέων στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Κλείνοντας οι αρμοδιότητες που απαριθμήθηκαν όσον αφορά στη σύσταση της εν λόγω επιτροπής σκιαγραφούν εξ ολοκλήρου το τι εστί ο ΟΝΕΚ και οι αρμοδιότητές του, όσο και το τι είναι το ΣυΝΚ γεννώντας εύλογα ερωτήματα τα οποία έχουν ήδη τεθεί προς την Προεδρία χωρίς εντούτοις να έχουμε λάβει την οποιανδήποτε ενημέρωση και τα οποία παρατίθενται πιο κάτω: 

1. Ποιά θα είναι η γνώση (και πού θα στηρίζεται αυτή) των μελών της εν λόγω ομάδας ως προς την ετοιμασία εισηγήσεων σε θέματα που αφορούν και επηρεάζουν την νεολαία; Ποια είναι επίσης η εμπειρογνωμοσύνη των ατόμων όσον αφορά τόσο στα εργαλεία διαβούλευσης με τη νεολαία όσο και στο να προτείνουν πολιτικές που αφορούν στη νεολαία; 

2. Ποια είναι αυτά τα άτομα τα οποία συγκεντρώνουν μεγαλύτερη εμπειρία και γνώση από τα οργανωμένα σύνολα της νεολαίας; 

3. Πού βασίστηκε η απόφαση για δημιουργία της εν λόγω ομάδας αφού δεν έγινε οποιαδήποτε διαβούλευση πρότερα, τόσο με τους εκπροσώπους της νεολαίας όσο και με τον ίδιο τον ΟΝΕΚ; 

4. Από πού αντλήθηκε το συμπέρασμα ότι τα αιτήματα και οι ανάγκες της νεολαίας θα εξυπηρετηθούν καλύτερα μέσω της δημιουργίας μιας νέας ομάδας και όχι μέσα από την ουσιαστική στήριξη των ήδη δραστηριοποιημένων οργανώσεων και ομάδων στα θέματα νεολαίας;

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ), ιδρύθηκε το 1996 λειτουργώντας ως ο συντονιστικός φορέας με την πολιτεία και ως εκπρόσωπος της Κυπριακής νεολαίας σε διεθνή και ευρωπαϊκά φόρα. Στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, συμμετέχουν σήμερα όλες οι οργανώσεις νεολαίας των πολιτικών κομμάτων, φοιτητικών παρατάξεων, μαθητών, συνδικαλιστικών οργανώσεων, αγροτικών οργανώσεων, μεγάλος αριθμός Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Νεολαίας οι οποίες εργάζονται με σκοπό την προώθηση ενός φάσματος θεμάτων και θεματικών  που απασχολούν τη νεολαία, καθώς επίσης τουρκοκυπριακές οργανώσεις και θρησκευτικές ομάδες. Το ΣυΝΚ εκπροσωπεί επίσημα την Κυπριακή νεολαία τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε σύνολο οι οργανώσεις μέλη του απαριθμούνται τη δεδομένη στιγμή στις 61. 

Ενδεικτικά τα τελευταία 5 χρόνια το Συ.Ν.Κ. έχει διοργανώσει πέραν των 80 προγραμμάτων/εργαστηρίων/δράσεων σε ολόκληρη την Κύπρο και έχει συμμετέχει σε περισσότερα από 25 ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια εκπροσωπώντας τη νεολαία του τόπου μας. Επίσης συμμετέχει ως εκπρόσωπος της νεολαίας σε συζητήσεις στην Βουλή των Αντιπροσώπων καθώς και σε συναντήσεις με Υπουργεία με στόχο το να παρέχει την εμπειρογνωμοσύνη του σε θέματα νεολαίας καθώς και να εκφράσει την άποψη της νεολαίας στηριζόμενο σε έρευνες και διαβουλεύσεις με τη νεολαία του τόπου μας.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου,

Μαρία Κολά,

Πρόεδρος

Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου