Παντελίτσα Ευαγόρου

Αντιπρόεδρος Α’
Η Παντελίτσα Ευαγόρου είναι δικηγόρος, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο δημόσιο διεθνές δίκαιο. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και μεταπτυχιακού Διεθνούς Δικαίου από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Από το 2019 εργάζεται ως δικηγόρος, με έμφαση σε θέματα διοικητικού δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ασύλου και μετανάστευσης. Η Παντελίτσα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε θέματα νεολαίας και ως εκ τούτου συμμετείχε ενεργά σε διάφορα προγράμματα τα οποία είχαν ως στόχο την ενδυνάμωση των νέων και τη συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΚΟ “Cyprus Youth DiplomaCY”, ο οποίος ασχολείται με θέματα διπλωματίας και διεθνών σχέσων, στοχεύοντας να δώσει την ευκαιρία στους νέους και νέες της Κύπρου να λάβουν μια θέση στο τραπέζι χάραξης πολιτικής. Είναι επίσης μέλος της συντονιστικής επιτροπής για τη διοργάνωση της 5ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων ενώ από τον Ιανουάριο του 2022 εκλέγηκε στη θέση της Αντιπροέδρου Α’ του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, ως εκπρόσωπος του “Cyprus Youth DiplomaCY”
FOLLOW ME