Νατάσα Λαμπίτση

Εκπαιδευτής

ΤΟΜΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ:

  • Καθοδήγηση
  • Αυτοανάπτυξη και Συμμετοχή Νέων
  • Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – Κοινωνική Ένταξη
  • Αθλητισμός/ Χορός και Υπαίθριες Δραστηριότητες
 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

Τα τελευταία χρόνια, είχα την ευκαιρία να συμμετέχω σε αρκετά προγράμματα, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Ως εκπαιδεύτρια και μέλος του συμβουλίου του ΜΚΟ Νεολαία για Ανταλλαγή και Κατανόηση Κύπρου (YEU Cyprus), έχω αποκτήσει αρκετές εμπειρίες που με βοηθούν να δρω πιο αποτελεσματικά και δυναμικά ανάμεσα στους νέους. Έχω ενισχύσει το γνωστικό μου πεδίο όσον αφορά νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις και τεχνικές, για την εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων νέων στις διάφορες δράσεις.

Εξίσου σημαντική θεωρώ την καλλιέργεια κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Μια τέτοιου είδους παιδεία, συμβάλλει σε πιο ουσιαστική, πολύπλευρη ανάπτυξη του ατόμου, καθώς και σε πιο ενεργό συμμετοχή στα κοινά. Γι’ αυτόν τον λόγο, προσπαθώ να εμπλουτίζω την τράπεζα υλικού μου με χρήσιμες πρακτικές και καινούριες ιδέες, με απώτερο στόχο τον σχεδιασμό αξιόλογων προγραμμάτων, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Θεωρώ ότι το πνεύμα πολυπολιτισμικής αλληλοκατανόησης και σεβασμού της διαφορετικότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι παράγοντες κλειδιά στη σημερινή μας πολυπολιτισμική κοινότητα. Γι’ αυτό και προσπαθώ να ασχολούμαι με τον σχεδιασμό οργανωμένων δράσεων, έξω από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, που συντείνει στην καλλιέργεια πολιτών με πολύπλευρο χαρακτήρα.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την ενεργό εμπλοκή μου σε δράσεις σχετικές με Sports και Outdoor Activities, αλλά και ως Licensed Zumba Fitness Instructor για ενήλικες και παιδιά, χρησιμοποιώ τη Zumba ως εκπαιδευτικό εργαλείο για να ενθαρρύνω μια ενεργό εμπλοκή των νέων σε τέτοιου είδους δραστηριότητες και να τους μυήσω σε έναν πιο ενεργητικό τρόπο ζωής. Είμαι πάντοτε ανοιχτή σε κάθε καινούρια ιδέα και πρόταση αρκεί να υπάρχει ενεργός συμμετοχή εκ μέρους των νέων.

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:

Η Νατάσα είναι παιδαγωγός. Αγαπά αυτό που κάνει και προσπαθεί να διδάσκει τα παιδιά με δημιουργικό τρόπο, αξιοποιώντας μεθόδους και τεχνικές Μη Τυπικής Μάθησης. Της αρέσει να ταξιδεύει και να γνωρίζει ανθρώπους με διαφορετικά βιώματα. Έχοντας συμμετάσχει σε διάφορα προγράμματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό, οργανώνει δράσεις, προγράμματα, εργαστήρια και εκστρατείες σχετικά με τον αθλητισμό, την εμπειρική μάθηση, την αειφορία, τη διαφορετικότητα, την ίση μεταχείριση όλων των ανθρώπων, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Ειρήνη, την πολυπολιτισμικότητα. Ως Zumba Fitness Instructor για παιδιά και για νέους, προσπαθεί να ενθαρρύνει τις νέες και τους νέους να αποκτήσουν έναν πιο ενεργητικό τρόπο ζωής, μέσω της ενασχόλησης με εναλλακτικούς τρόπους άσκησης.

 

ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά FLUENT

Γαλλικά INTERMEDIATE

 

MY MOTTO:

Tell me and I will forget. Show me and I will remember. Involve me and I will understand. Step back and I will act.

FOLLOW ME