Μαριγιώργια Βοσκαρίδου

Εκπαιδευτής

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ:

  • Career & Personal Development
  • Human Resources
  • Youth inclusion / Social inclusion
 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

Marigeorgia Voskaridou has been working as a personal and career development counselor since 2013. She has recently founded her own company/counseling centre, Lignum Vitae Counseling & Education, where young people and adults can develop their personal skills, talk about their endeavours and concerns, and built their career path. Moreover, she works with children with social, emotional and behavioral difficulties, through the implementation of a nurturing method, for which she received training in London. She also authors articles raising issues related to the above fields, which are published on her website’s blog or other online portals such as studentvoice.com.cy. Additionally, during the last years she has participated in seminars and conferences as a trainer in fields such as youth inclusion, personal and career development and labour market. Her background in Education gave her the opportunity to participate in a European Project for social and school inclusion directed at public primary school students in Cyprus.  

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:

Ως επαγγελματίας πυρήνας της δουλειάς της είναι ο άνθρωπος, η ευημερία, η ενσωμάτωση και η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Πιστεύει αδιαμφισβήτητα στις δυνατότητες και στις ικανότητες των νέων και στο δικαίωμά τους για συμμετοχή και μόρφωση μακριά από κάθε είδους διακρίσεις. Η συνεχής επιμόρφωσή τους μέσα από σεμινάρια και δραστηριότητες, τους καθιστά ενεργούς και πιο έτοιμους να προσαρμόζονται σε ένα συνεχώς εναλλασσόμενο περιβάλλον. Αυτά επιδιώκει ως εκπαιδεύτρια η Μαριγιώργια, με απώτερο στόχο οι νέοι να εξωτερικεύσουν τον ενθουσιασμό τους για τη ζωή και το μέλλον τους. Αρθρογραφεί για θέματα που απασχολούν τα παιδιά, τους νέους, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς στις θεματολογίες που ειδικεύεται, τα οποία δημοσιεύονται στο blog της επαγγελματικής της ιστοσελίδας είτε σε άλλα διαδικτυακά portals. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας έχει προσφέρει σε εθελοντική βάση συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και στήριξη σε παιδιά με ειδικές ικανότητες, κοινωνικές δυσκολίες και δυσκολίες συμπεριφοράς.  

ΓΛΩΣΣΕΣ

Ελληνικά, Αγγλικά  

MY MOTTO:

Success is measured by… personal happiness!
FOLLOW ME