Ελίζα Κοζάκου

Εκπαιδευτής

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ:

  • Personal development
  • Cultural Heritage
  • Social Inclusion
  • Peace Building and Human Rights
  • Environment and Sustainability
 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:

Η Ελίζα συμμετέχει σε Ανταλλαγές νέων και σε Εκπαιδευτικά προγράμματα προγράμματα Erasmus+ από το 2016. Η συμμετοχή της σε αυτά τα προγράμματα της έδωσαν την κατάλληλη εμπειρία και εφόδια για να μπορεί και η ίδια να προσφέρει τις γνώσεις τις στους νέους της Κύπρου μέσα από διάφορες δραστηριότητες του οργανισμού PlanBe.

Δραστηριοποιείται ως εκπαιδεύτρια στο προγράμμα “Imagine” που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Τεχνικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση και υλοποιείται από τον Όμιλο Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας (AHDR) και το Σπίτι της Συνεργασίας (H4C) με την υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

Η Ελίζα συμμετέχει σε Ανταλλαγές νέων και σε Εκπαιδευτικά προγράμματα προγράμματα Erasmus+ από το 2016. Η συμμετοχή της σε αυτά τα προγράμματα της έδωσαν την κατάλληλη εμπειρία και εφόδια για να μπορεί και η ίδια να προσφέρει τις γνώσεις τις στους νέους της Κύπρου μέσα από διάφορες δραστηριότητες του οργανισμού PlanBe.

Δραστηριοποιείται ως εκπαιδεύτρια στο προγράμμα “Imagine” που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Τεχνικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση και υλοποιείται από τον Όμιλο Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας (AHDR) και το Σπίτι της Συνεργασίας (H4C) με την υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΓΛΩΣΣΕΣ:

Ελληνικά, Αγγλικά, Τουρκικά
FOLLOW ME