Ελένη Πασιά

Εκπαιδευτής

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΣΗΣ:

  • Mindset Transformation & Empowerment
  • Skills Development
  • Equality, Diversity & Inclusion
  • Methods: experiential & non-formal learning, design thinking, participatory design/practices
  • Topics: combating gender stereotypes and unconscious bias, addressing discrimination and racism, inclusive language, gender representation in leadership and STEAM fields, participatory design of urban and public space, and many more – depending on the target group and its goal
 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:

Ως επαγγελματίας στοχεύω να χρησιμοποιήσω το ποικίλο υπόβαθρο, την τεχνογνωσία καθώς και την εκτεταμένη εμπειρία μου στον σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού και εργαστηρίων, για την ανάπτυξη μοναδικών μαθησιακών εμπειριών για ενήλικες/ους επαγγελματίες, ερευνήτριες/ες και φοιτήτριες/ες (τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση). Χρησιμοποιώ τη σχεδιαστική σκέψη, τη βιωματική μάθηση και τον συμμετοχικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως η επίλυση προβλημάτων και η λήψη αποφάσεων, η κριτική και δημιουργική σκέψη, η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα και η συνεργασία. Συνδυάζω αυτές τις μεθόδους με διαφορετικά θέματα για να κατευθύνω τον μετασχηματισμό του τρόπου σκέψης και να βοηθήσω άτομα, κοινότητες και οργανισμούς που επιθυμούν να βελτιώσουν τη δική τους στάση απέναντι σε άλλους και τους τρόπους συνεργασίας τους με άλλους. Τα θέματα μπορεί να περιλαμβάνουν γενικά ζητήματα ισότητας, διαφορετικότητας, συμπερίληψης και χώρου, όπως η καταπολέμηση των στερεοτύπων φύλου και η ασυνείδητη προκατάληψη, η αντιμετώπιση των διακρίσεων και του ρατσισμού, η συμπεριληπτική γλώσσα, η εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις ηγεσίας και τομείς STEAM, ο συμμετοχικός σχεδιασμός αστικού και δημόσιου χώρου κ.ά., ανάλογα με την ομάδα-στόχο και την πρόθεσή της. Το υπόβαθρό μου είναι στην Αρχιτεκτονική Μηχανική και μετατοπίστηκε στη σχολή κοινωνικών επιστημών για να συνεχίσω ένα διεπιστημονικό διδακτορικό στην Αρχιτεκτονική, όπου συνδύασα την κριτική παιδαγωγική, τη φεμινιστική σκέψη και μεθοδολογίες, με τις κριτικές θεωρίες του χώρου. Επί του παρόντος, εργάζομαι στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως εκπαιδευτικός και ερευνήτρια, καθώς και ως ειδικός για τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την συμπερίληψη όπου καθημερινά δουλεύω με εκπαιδευτικούς οργανισμούς που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις εσωτερικές πρακτικές, διαδικασίες και επιδόσεις τους, ώστε να διαμορφώσουν πιο δίκαια και συμπεριληπτικά περιβάλλοντα μάθησης και εργασίας.

ΓΛΩΣΣΕΣ:

Ελληνικά και Αγγλικά
FOLLOW ME