Αντώνης Ταμπουράς

Αντιπρόεδρος Α’
Ο Αντώνης Ταμπούρας γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Λευκωσία και έχει καταγωγή από την κατεχόμενη Μόρφου. Είναι Υποψήφιος Διδάκτορας στα «Αναλυτικά Προγράμματα, Διδασκαλία και Συγκριτική Παιδαγωγική» του Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου με εξειδίκευση στην Ευρωπαϊκή Πολιτική. Είναι κάτοχος πρώτου πτυχίου στις «Επιστήμες της Αγωγής-Δημοτική Εκπαίδευση» και μεταπτυχιακού τίτλου στα «Αναλυτικά Προγράμματα και Συγκριτική Παιδαγωγική» του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει λάβει υποτροφίες τόσο για τις μεταπτυχιακές, όσο και για τις διδακτορικές του σπουδές. Στα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η Ευρωπαϊκή Πολιτική και οι Διεθνείς Σχέσεις, η Παγκόσμια Διακυβέρνηση της Εκπαίδευσης, η μελέτη και η ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων, η Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας, η Κοινωνιολογία των Αναλυτικών Προγραμμάτων, η Επαγγελματική Ταυτότητα Εκπαιδευτικών, οι Ιστορίες Ζωής Εκπαιδευτικών, η έρευνα στα Σχολικά Εγχειρίδια, η Συναισθηματική Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση, φαινόμενα Εκπαιδευτικού Δανεισμού και η Συγκριτική Παιδαγωγική. Η έρευνα του έχει παρουσιαστεί σε τοπικά και διεθνή συνέδρια κι έχει δημοσιευθεί σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Πέρα των ακαδημαϊκών του ενδιαφερόντων δραστηριοποιείται ενεργά με τα κοινά, με θέματα Νεολαίας και με Ευρωπαϊκά και Διεθνή θέματα. Την χρονική περίοδο 2016 – 2020 εργάστηκε ως Ερευνητικός Συνεργάτης στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Από το 2018 μέχρι σήμερα εργάζεται ως Εκπαιδευτής στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού. Από το ακαδημαϊκό έτος 2020 εργάζεται ως Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας και Διδασκαλίας στο Τμήμα Επιστήμων της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου και ως Εκπαιδευτής προαιρετικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Παράλληλα, συμμετέχει ως Ερευνητής σε Ερευνητικά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τόσο η μεταπτυχιακή, όσο και η διδακτορική του διατριβή εστιάζει στην ευρωπαϊκή πολιτική και πώς αυτή διατυπώνεται, σχεδιάζεται και προωθείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και πώς προσλαμβάνεται και υλοποιείται στο τοπικό συγκείμενο.
FOLLOW ME