Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Με Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου

  • Νοέμβριος 29, 2019
720 540 Cyprus Youth Council

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) υπέγραψαν χθες, 28 Νοεμβρίου 2019, μνημόνιο συνεργασίας.

Σκοπός του μνημονίου είναι η δομημένη συνεργασία των δυο οργανισμών για θέματα πολιτικής, η κατάρτιση των εκπαιδευτών και του προσωπικού του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου σε θέματα ουσιοεξαρτήσεων και η συνεργασία για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διεξαγωγή ερευνών.

Επίσης, προγραμματίζεται η από κοινού ανάληψη δράσεων για την ενδυνάμωση των νέων με προβλήματα ουσιοεξάρτησης και η συνεργασία για βελτίωση της απασχολησιμότητας τους μέσω τοποθετήσεων για πρακτική άσκηση ή εργοδότηση σε διάφορους Οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζεται το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου.

Προβλέπεται επίσης η συμμετοχή του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου στη διαδικασία διαβούλευσης για το Σχεδιασμό της νέας Εθνικής Στρατηγικής για θέματα ουσιοεξαρτήσεων.

Το μνημόνιο υπογράφηκε από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου κ. Μάριο Φιλίππου και τον Πρόεδρο της ΑΑΕΚ κ. Χρύσανθο Γεωργίου.