Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα SYNERGY για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών!

  • Ιούλιος 13, 2016
1000 925 Cyprus Youth Council

Το διήμερο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών (Train-the-Trainer) σε θέματα μικρομάθησης καιανάπτυξης πόρων μικρομάθησης προσφέρεται από τον ερευνητικό και εκπαιδευτικό οργανισμό CARDET. Το πρόγραμμα παρέχεται ως μέρος του Ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ SYNERGY και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και κυρίως σε όσους ενδιαφέρονται για την παροχή εκπαιδεύσεων σε μικροεπιχειρήσεις.

« Το SYNERGY είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που στόχο έχει να φέρει σε επαφή επαγγελματίες εκπαιδευτές στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από όλη την Ευρώπη, για να διερευνήσει τις ανάγκες των μικροεπιχειρηματιών και μέσα από καινοτόμες μαθησιακές πρωτοβουλίες να δημιουργήσει μια διαδικτυακή πηγή πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού. »

Οι στόχοι του προτεινόμενου εκπαιδευτικού μας προγράμματος για τους συμμετέχοντες είναι οι εξής:

  • Να κατανοήσουν και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους για να εφαρμόζουν παιδαγωγικές μεθόδους στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής μάθησης
  • Να δημιουργήσουν και να επεκτείνουν την κοινότητα διδασκαλίας και εκμάθησης μεταξύ ομοτίμων (peer-to-peer)
  • Να παρέχει την ευκαιρία για ανάπτυξη πόρων μικρομάθησης στην πλατφόρμα Synergy
  • Να προωθήσει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στους τρόπους σχεδιασμού και παράδοσης διδασκαλίας

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Synergy ανστιστοιχεί στο Επίπεδο 6 του Ιρλανδικού Εθνικού Πλαισιου Αναγνώρισης Προσόντων ή στο Επίπεδο 5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, που σημαίνει ότι αντιστοιχεί σε προσόντα που αποκτώνται στο πλαίσιο ανώτερης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, θα σας παρουσιάσουμε το ολοκληρωμένοΑναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, τα συνοδευτικά εγχειρίδια και την πλατφόρμα Synergy Exchange. Ενεργές και συνεργατικές μαθησιακές μέθοδοι θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκπαίδευση, όπως π.χ. ομάδες εργασίας και συζητήσεις. Η εκπαίδευση θα γίνει στα ελληνικά, ωστόσο το υλικό θα είναι διαθέσιμο και στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Με την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Synergy για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν:

  • Πιστοποιητικό Συμμετοχής από το CARDET
  • Αποζημίωση για έξοδα μετάβασης (σε συμμετέχοντες που διαμένουν εκτός Λευκωσίας)
  • Γεύμα στο τέλος κάθε μέρας εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στην Τετάρτη, 27 Ιουλίου και την Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016 απότις 10:00π.μ. μέχρι τη 1:00μ.μ. και τις δύο μέρες στα γραφεία του CARDET (Λεωφόρος Λυκαβητού 29 [1ος όροφος], 2401 Έγκωμη – Λευκωσία).

Εάν σας ενδιαφέρει το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, μπορείτε να εγγραφείτε χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα εγγραφής ή να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες με email στο info@cardet.org ή στο τηλέφωνο 22002106.