Το ΣυΝΚ στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Βουλής των Αντιπροσώπων

  • Δεκέμβριος 1, 2022
1024 768 Cyprus Youth Council
📣Την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022, ο Λειτουργός Προγραμμάτων Andreas Kyprianides και η Λειτουργός Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ Andrea Tryfonidou του ΣυΝΚ, παρευρέθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Βουλής των Αντιπροσώπων όπου συζητήθηκε η πρόταση νόμου η οποία αφορά τη θεσμοθέτηση των Δημόσιων Διαβουλεύσεων.
🎯Ο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η θεσμοθέτηση της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης ό,τι αφορά το σχεδιασμό πολιτικών, νομοσχέδιων, κανονισμών, στρατηγικών και προγραμμάτων.
🗣Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του 2023 η πλατφόρμα ‘e-consultation’, η οποία στοχεύει στην ενημέρωση των πολιτών για όλες τις δημόσιες διαβουλεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες να αποστέλλουν τις δικές τους απόψεις και εισηγήσεις σχετικά με τα νομοσχέδια που βρίσκονται υπό συζήτηση.
❗Ως Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου χαιρετίζουμε την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει, αφού η πρόταση νόμου ενισχύει και διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα του δημόσιου διαλόγου και τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων, οργανωμένων συνόλων αλλά και του συνόλου των πολιτών στη διαδικασία.