Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου καλωσορίζει στην οικογένεια του νέα μέλη!

  • Δεκέμβριος 6, 2022
940 788 Cyprus Youth Council

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου καλωσορίζει στην οικογένειά του 2 νέα μέλη! Οι οργανώσεις ‘ΝΕΟΔΗΠΑ’ (Νεολαία Δημοκρατικής Παράταξης – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων) και το  ‘Make It Happen’ εγκρίθηκαν από τη 18η Ετήσια Γενική Συνέλευση ως Συνεργαζόμενα μέλη του ΣυΝΚ, μεγαλώνοντας την οικογένεια των μελών του ΣυΝΚ στα 61!
Ταυτόχρονα, το μέχρι στιγμής Συνδεδεμένο Μέλος του ΣυΝΚ ‘Κυπριακό Συνδέσμο Φοιτητών Ιατρικής – CyMSA, με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αναβαθμίστηκε σε πλήρη μέλη.

Πλήρη Μέλη:

  • Κυπριακός Σύνδεσμος Φοιτητών Ιατρικής» (CyMSA): Αποτελεί την πρώτη ανεξάρτητη ένωση φοιτητών Ιατρικής στην Κύπρο με στόχο την ενδυνάμωση της φωνής των φοιτητών Ιατρικής αλλά και την προώθησή τους σε διεθνείς επιστημονικές και Ιατρικές κοινότητες. Η CyMSA είναι μη κυβερνητική ένωση και δημιουργήθηκε έτσι ώστε κάθε φοιτητής Ιατρικής να έχει την ευκαιρία να εξασκήσει το ταλέντο και τις ικανότητες του μέσα από τις δραστηριότητές μας. Ταυτόχρονα, δίνεται η ευκαιρία σε φοιτητές από άλλα επιστημονικά πεδία να γνωρίσουν καλύτερα την Ιατρική. Κύριος σκοπός της είναι να δώσει στους φοιτητές Ιατρικής το δικαίωμα να καλλιεργήσουν τα όνειρα τους για ένα καλύτερο κόσμο. Τέλος, ευελπιστούμε στην αποδοχή των φοιτητών αλλά και στη στήριξη τους για να μπορέσουμε να δώσουμε συνέχεια στην προσπάθειά μας αυτή.

 

Συνεργαζόμενα Μέλη:

  • ΝΕΟΔΗΠΑ (Νεολαία Δημοκρατικής Παράταξης – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων):  Η Νεολαία της Δημοκρατικής Παράταξης -Συνεργασίας, είναι μια δημοκρατική οργάνωση που κατά την ίδρυση της στις 12 Φεβρουαρίου 2022, λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές και στα πλαίσια των αξιών  που αντανακλώνται στο καταστατικό και το manifesto της. Η ΝΕΟΔΗΠΑ κατάφερε να γίνει μέλος στην Ευρωπαϊκή Φιλελεύθερη Νεολαία, «LYMEC», η οποία είναι μια πανευρωπαϊκή οργάνωση νεολαίας που επιδιώκει να προωθήσει τις φιλελεύθερες αξίες σε ολόκληρη την ΕΕ ως οργάνωση νεολαίας του Κόμματος ALDE και της κοινοβουλευτικής του ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Ομάδα Renew Europe).  Πέραν της πολιτικής της δράσης, η ΝΕΟΔΗΠΑ προχωράει στην διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, περιβαλλοντικών, φιλανθρωπικών και άλλων πολλών δράσεων. Η όλη δράση τροχοδρομείται επίσης, με δια ζώσης συναντήσεις καθώς και με διαδικτυακές επαφές, με νέες και νέους από όλη την Κύπρο. Δίνουν βήμα σε αυτούς που θέλουν να εκφράσουν τις ιδέες και τις ανησυχίες τους και τους παρουσιάζουν το όραμα της οργάνωσης, για την Νεολαία του τόπου και το μέλλον της Κύπρου.

 

  • Make It Happen: Ο οργανισμός στοχεύει στο να φέρει κοντά ανθρώπους από διάφορες κουλτούρες που επιθυμούν να συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του προγράμματος Erasmus+ σε Κύπρο και εξωτερικό. Ο οργανισμός δρα επίσης ως πολλαπλασιαστής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Eurodesk.