Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου πρωτοτυπεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο!

  • Νοέμβριος 28, 2016
1024 768 Cyprus Youth Council

Για ακόμη μία φορά το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ) πρωτοτυπεί με την δράση του σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την ενδυνάμωση της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου και συγκεκριμένα της Ομάδας Πρεσβευτών Νεολαίας (YouthAmbassadors)Αυτό επιβεβαιώθηκε με το πρόγραμμα «SDYOUthAmbassadorsinAction», το οποίο έλαβε χώρα μεταξύ 21-25 Νοεμβρίου 2016 στον Κόρνο.  Στο σεμινάριο, συμμετείχαν 32 άτομα από 16 Εθνικά Συμβούλια Νεολαίας, χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συμμετέχοντες ήταν μέλη των Εθνικών Ομάδων Εργασίας για των Διαρθρωμένο Διάλογο και είτε υφιστάμενοι είτε υποψήφιοι Πρεσβευτές Νεολαίας (YouthAmbassadors) για τον Διαρθρωμένο Διάλογο .

Με πρώτιστο και κυρίαρχο εργαλείο των διάλογο καθώς και με τη μέθοδο της μη τυπικής μάθησης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν γνώσεις, εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στην χώρα τους, γύρω από την Ομάδα των Πρεσβευτών Νεολαίας για τον Διαρθρωμένο Διάλογο. Το πρόγραμμα αποτελεί την συνέχεια της πρωτοβουλίας του ΣυΝΚ για την ενδυνάμωση και εδραίωση του εργαλείου του Διαρθρωμένου Διαλόγου. Επιπρόσθετα,  η ενεργός παρουσία αλλά και στήριξη του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, επιβεβαίωσε τον επαγγελματισμό με τον οποίο διακατέχονται οι δράσεις και οι ενέργειες του ΣυΝΚ στα πλαίσια της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου.

Στα πλαίσια του προγράμματος oι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε ανοιχτό διάλογο με την Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κα. Αίγλη Παντελάκη και τον Λειτουργό Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων κ. Μάριο Επαμεινώνδα. Πραγματοποιήθηκε, επίσης, συνάντηση με την κα. Ανδρούλα Βασιλείου, τέως Ευρωπαία Επίτροπο Εκπαίδευσης, του Πολιτισμού, της Πολυγλωσσίας και της Νεολαίας, αλλά και την κα. Μαρία Χριστοδούλου, Λειτουργό Νεολαίας Α’ στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, η οποία συμμετέχει στην Εθνική Ομάδα Εργασίας για τον Διαρθρωμένο Διάλογο. Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας παρευρέθηκε και η ÚnaClarke, Λειτουργός στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας για τον Διαρθρωμένο Διάλογο.

Το ΣυΝΚ, αφού επεξεργαστεί τα πολύ χρήσιμα αποτελέσματα και συμπεράσματα, θα προβεί στην έκδοση βιβλιάριου (οδηγού) καλών πρακτικώνπου αφορούν την ομάδα«Πρεσβευτές Νεολαίας για τον Διαρθρωμένο Διάλογο», η οποία δρα πλαίσια του Διαρθρωμένου Διαλόγου. Σε εθνικό επίπεδο το βιβλιάριο θα προωθηθεί στους φορείς χάραξης πολιτικής για την νεολαία και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο θα προωθηθεί τόσο στα συμβαλλόμενα Εθνικά Συμβούλια Νεολαίας, όσο και στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας. Το βιβλιάριο αναμένεται να παραδοθεί στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την Ευρωπαϊκή Σύνοδο Νεολαίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Μάρτιο στην περιοχή Buggiba, της Μάλτας.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Erasmus+ Νεολαίας και εντάσσεται στην Βασική Δράση 3, η οποία υποστηρίζει την προώθηση των στόχων των Ευρωπαϊκών Πολιτικών (ET 2020, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία και Στρατηγική της Ευρώπης 2020). Η αποκεντρωμένη δράση η οποία υποστηρίζεται στα πλαίσια της ΒΔ3 περιλαμβάνει συναντήσεις νέων με φορείς χάραξης πολιτικής στον τομέα της Νεολαίας στα πλαίσια του Διαρθρωμένου Διαλόγου.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Διαρθρωμένο Διάλογο μπορείτε να βρείτε στο www.sdcyprus.eu.

Περισσότερο φωτογραφικό υλικό ΕΔΩ

SONY DSC

SONY DSC

20161123_111225