Θέση «Λειτουργού Επικοινωνίας» στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (Συ.Ν.Κ.)

 • Ιανουάριος 13, 2021
940 788 Cyprus Youth Council

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (Συ.Ν.Κ.)  προκηρύσσει μια (1) θέση  «Λειτουργού Επικοινωνίας» πλήρους απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου, προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη και υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας του Συ.Ν.Κ. .

 

Ο/Η επιτυχών/ούσα λειτουργός θα εδρεύει στα γραφεία του Συ.Ν.Κ. στη Λευκωσία και θα έχει την ευθύνη για όλα τα θέματα επικοινωνίας του Συ.Ν.Κ. Ο/Η Λειτουργός Επικοινωνίας θα είναι άμεσα υπόλογος προς τον/την Εκτελεστικό/η Γραμματέα του Συ.Ν.Κ. αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται και εκπροσωπεί το Συ.Ν.Κ. εθελοντικά.

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ:

Το Συ.Ν.Κ. ιδρύθηκε το 1996 και αποτελεί τη μοναδική πλατφόρμα εκπροσώπησης Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων Νεολαίας στην Κύπρο. Ενεργεί ως το συντονιστικό τους σώμα με το κράτος και ως εκπρόσωπος τους στα ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα.

Το Συ.Ν.Κ. έχει ως μέλη του την πλειοψηφία των νεολαιών των πολιτικών κομμάτων, φοιτητικών οργανώσεων, εργατικών οργανώσεων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, αγροτικών οργανώσεων, Τουρκοκυπριακών οργανώσεων, εθνικών μειονοτήτων, και πολλών άλλων οργανώσεων, οι οποίες εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων, συμπεριλαμβανομένου κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβαλλοντικών ζητημάτων, και ζητημάτων που αφορούν γενικά τα δικαιώματα των νέων.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

 1. Καθημερινή παρακολούθηση, ενημέρωση, προώθηση και μηνιαία ανάλυση ιστοσελίδας (www.cyc.org.cy ) και Μέσων Κοινωνικών Δικτύων (Facebook, Twitter, Instagram και YouTube) του Συ.Ν.Κ,
 2. Ενημέρωση και ανανέωση όλων των ιστοσελίδων του Συ.Ν.Κ., (Συ.Ν.Κ., Ευρωπαϊκού Διαλόγου για τους Νέους (EU Youth Dialogue) www.sdcyprus.eu & Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων www.voulineon.com ),
 3. Ενημέρωση και ανανέωση σελίδων στα Κοινωνικά Δίκτυα που αφορούν προγράμματα στα οποία το Συ.Ν.Κ συμμετέχει ως εταίρος,
 4. Σύνταξη δελτίων τύπου, άρθρων σχετικών με θέματα του Συ.Ν.Κ και της επικαιρότητας (κυρίως θέματα νεολαίας),
 5. Δημιουργία οπτικοακουστικού περιεχομένου (εικόνες, βίντεο), για προβολή/ προώθηση του Συ.Ν.Κ, σχετικά με θέματα του Σ.υ.Ν.Κ. και της Επικαιρότητας (κυρίως θέματα νεολαίας),
 6. Δημιουργία / Σύνταξη του μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου (Newsletter) του Συ.Ν.Κ,
 7. Επικοινωνία με δημοσιογράφους / μέσα μαζικής ενημέρωσης για εξασφάλιση κάλυψης/προώθησης εκδηλώσεων, εκστρατειών και άλλων δράσεων του Συ.Ν.Κ.,
 8. Επικοινωνία με συνεργάτες του Συ.Ν.Κ. (π.χ. κυβερνητικές υπηρεσίες, ημικρατικούς οργανισμούς, άλλους φορείς, οργανώσεις μέλη του Συ.Ν.Κ.),
 9. Παροχή υποστήριξης και ενημέρωσης στις Οργανώσεις Μέλη του Συ.Ν.Κ (π.χ. αιτήματα, ανάπτυξη συνεργασιών κ.α.),
 10. Παρακολούθηση και ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, σχετικά με τις τάσεις της πολιτικής για την νεολαία στην Ε.Ε. (π.χ. νέοι, οργανώσεις νεολαίας, Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας.),
 11. Ανάπτυξη, υποστήριξη και υλοποίηση των εκστρατειών του Συ.Ν.Κ (ευρωπαϊκές και διεθνείς καμπάνιες για θέματα νεολαίας),
 12. Εκπροσώπηση του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό,
 13. Παρακολούθηση και υποστήριξη όσον αφορά στη διοργάνωση δια ζώσης εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει το Συ.Ν.Κ. (π.χ. γραφιστικά, προώθηση/ επικοινωνία, φυσική παρουσία),
 14. Παρακολούθηση και υποστήριξη όσον αφορά στη διοργάνωση διαδικτυακών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει το Συ.Ν.Κ. (π.χ. γραφιστικά, προώθηση/ επικοινωνία, παρουσία ),
 15. Ανάπτυξη συνεργασιών και δραστηριοτήτων για θέματα που εμπίπτουν στην ημερήσια διάταξη του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου του Συ.Ν.Κ.,
 16. Διεξαγωγή ερευνών και εκθέσεων,
 17. Μετάφραση κειμένων του Συ.Ν.Κ. (από Αγγλικά σε Ελληνικά ή/και Τούρκικα, όπου είναι δυνατόν, και αντιστρόφως),
 18. Προώθηση του οράματος και των στόχων του Συ.Ν.Κ.,
 19. Παροχή διοικητικής υποστήριξης για την εύρυθμη λειτουργία του Συ.Ν.Κ.,
 20. Συμβολή στην αποτελεσματική οργάνωση της διοικητικής υποστήριξης και διαχείρισης των προγραμμάτων που αναλαμβάνει το Συ.Ν.Κ.,
 21. Εκτέλεση οποιονδήποτε άλλων σχετικών καθηκόντων ή / και αρμοδιοτήτων του/της ανατεθούν.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο ή ισότιμος αναγνωρισμένος τίτλος σε οποιοδήποτε πεδίο. Πανεπιστημιακό πτυχίο ή ισότιμος αναγνωρισμένος τίτλος σε πεδίο σχετικό με την Επικοινωνία, το Μάρκετινγκ ή τις Δημοσίες Σχέσεις θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε θέματα Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας ή/και στους προαναφερθέντες κλάδους, που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.
 • Επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της Επικοινωνίας (παραδοσιακή ή/και ψηφιακή) στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.
 • Άριστη γνώση εξιδεικευμένων προγραμμάτων παραγωγής Οπτικοακουστικού υλικού (Adobe Creative Suite, βασικά προγράμματα Photoshop, Illustrator, Premiere κ.ο.κ.).
 • Άριστη γνώση εξιδεικευμένων λογισμικών για τη διοργάνωση και διεκπεραίωση διαδικτυακών εκδηλώσεων και εργαστηρίων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα (Zoom, Teams, Padlet, Google Suite, Webex, κ.α.).
 • Βασική Γνώση WordPress ή/και Wix.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση άλλων γλωσσών (π.χ. Τούρκικα ή Γαλλικά), θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Γνώση σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης λειτουργίας γραφείου.
 • Σχετική πείρα σε οργανώσεις νεολαίας αποτελεί πλεονέκτημα.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας, ευαισθησία σε θέματα νεολαίας, δημοσίων σχέσεων και διεθνούς συνεργασίας.
 • Δυνατότητα εργασίας σε ευέλικτο ωράριο. Διευκρινίζεται ότι οι ώρες εργασίας συνολικά δεν θα ξεπερνούν το ανώτατο όριο, όπως προνοείται από τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κανονισμούς της Ε.Ε.
 • Διαθεσιμότητα για εκπροσώπηση του Σ.υ.Ν.Κ. σε δια ζώσης συνέδρια και εκδηλώσεις στο εξωτερικό.

 

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

 • Το συμβόλαιο θα είναι πλήρους απασχόλησης, διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι και 2 έτη (1+1 ή 1+2).
 • Ο ακαθάριστος μηνιαίος μισθός της θέσης ανέρχεται στα €1326 και καλύπτει κοινωνικές ασφαλίσεις, 13ο μισθό και ΓεΣΥ.
 • Η ετήσια άδεια μετ’ απολαβών ανέρχεται στις 21 ημέρες.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους αποστέλλοντας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα πιο κάτω :

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Συνοδευτική επιστολή εκδήλωση ενδιαφέροντος (motivation letter)

 

Οι αιτήσεις, είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα, θα πρέπει να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση vacancies@cyc.org.cy, όχι αργότερα από τις 21 Ιανουαρίου 2021 (23:59-τοπική ώρα Κύπρου) και θέμα του email «Θέση «Λειτουργού Επικοινωνίας» στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (Συ.Ν.Κ.) ».

 

Αιτήσεις οι οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

Οι υποψήφιοι/ες που θα περάσουν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, θα τύχουν σχετικής ενημέρωσης. Οι υποψήφιοι/ες που δεν θα λάβουν οποιοδήποτε μήνυμα από το Σ.υ.Ν.Κ. μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021 σχετικά με την πορεία της αίτησής τους, θα πρέπει να θεωρήσουν πως η αίτησή τους δεν ήταν επιτυχής.

 

Οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες θα επιλεγούν για το επόμενο στάδιο της διαδικασίας,  θα κληθούν να απαντήσουν ηλεκτρονικά ένα ερωτηματολόγιο σχετικό με τις αρμοδιότητες της  θέσης  και ακολούθως  θα κληθούν και σε προσωπική συνέντευξη. Λόγω των ισχυόντων διαταγμάτων της πολιτείας σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού, οι προσωπικές συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά.

 

Η πρόσληψη του ατόμου που θα επιλεγεί αναμένεται να γίνει την 01/02/2021.

 

Το άτομο που θα επιλεγεί για την θέση Λειτουργού Επικοινωνίας, θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου .

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι κανένας υποψήφιος και καμία υποψήφια για τη θέση δεν θα έχει λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση λόγω φυλής, χρώματος, εθνικότητας, θρησκείας, εθνοτικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες όπως αποφύγουν οποιαδήποτε τηλεφωνική επικοινωνία, εκτός και αν αφορά διευκρινίσεις για την συγκεκριμένη προκήρυξη, οι οποίες είναι προτιμότερο να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@cyc.org.cy με κοινοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο president@cyc.org.cy