The European Youth Blueprint To Recovery

 • Ιούλιος 21, 2020
543 765 Cyprus Youth Council

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας δημοσίευσε οδηγό με τα προβλήματα που έχουν προκύψει στο χώρο της νεολαίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και με προτάσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση τους.

Σπάσαμε τον οδηγό σε μικρότερα κομμάτια για να σας τον παρουσιάσουμε.

Ο οδηγός είναι βασισμένος σε 3 πυλώνες:

 • Κοινωνική και οικονομική ένταξη
 • Ανθρώπινα δικαιώματα, συμμετοχή και ενίσχυση της δημοκρατίας
 • Βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις για καλύτερη ανάπτυξη

Μπορείτε να διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό (European Youth Blueprint to Recovery) στο https://www.youthforum.org/european-youth-blueprint-recovery

1. Κοινωνική και Οικονομική Ένταξη

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας, μερικές από τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις τις πανδημίας στους νέους και στις νέες είναι:

 • Το 13% των νέων εργάζονται χωρίς καμιά σύμβαση.
 • Πάνω από 1 στους 6 νέους/νέες σταμάτησαν να εργάζονται από την αρχή της πανδημίας.
 • Οι ώρες εργασίας μειώθηκαν κατά το 23%
 • Οι μισοί φοιτητές/φοιτήτριες θα ολοκληρώσουν με καθυστέρηση τις σπουδές τους.
 • Το ποσοστό της νεανικής ανεργίας στην Ε.Ε. ανήλθε στο 15.4% τον Απρίλιο του 2020.
 • Το κλείσιμο των σχολείων έχει επηρεάσει περισσότερο από το 91% των μαθητών.
 • Πάνω από το 50% των νέων εκφράζουν ανησυχία για την ψυχική τους υγεία.

Συστάσεις πολιτικής

Για αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης:

 • Προτεραιότητα στην αλληλεγγύη και στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού. Εφαρμογή μέτρων όπως υποστήριξη εισοδημάτων, αναβολή υποθηκών και πληρωμές κοινής ωφέλειας για υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων.
 • Να ληφθούν υπόψιν οι εισηγήσεις των κοινωνικών ομάδων που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες συνέπειες της κρίσης, συμπεριλαμβανομένων των νέων για εξέυρεση βιώσιμων λύσεων.

Μεσοπρόθεσμη ανάκαμψη:

 • Να ληφθούν υπόψιν τα μαθήματα του 2008: Οι λύσεις για την αντιμετώπισης της κρίσης δεν πρέπει να οδηγήσουν σε ‘χαλάρωση’ των εργασιακών δικαιωμάτων για τόνωση της απασχολησιμότητας, αλλά να βασιστούν στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας με βάση τα κοινωνικά δικαιώματα.
 • Επένδυση στους νέους με αύξηση κοινωνικών δαπανών μέσω των ταμείων Multiannual Financial Framework (MFF) 2021-2027, Next Generation EU και μέσω κρατικών προϋπολογισμών για δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, επένδυση στις δημόσιες υπηρεσίες χρηματοδότηση συστημάτων κοινωνικής προστασίας.
 • Η ανάκαμψη να βασιστεί στην ισότητα και στον τερματισμό των διακρίσεων.
 • Να γίνει ευκολότερη η μετάβαση στην αγορά εργασίας: Απαγόρευση πρακτικών όπως η μη αμειβόμενη πρακτική άσκηση και υιοθέτηση ενος Ευρωπαϊκό ποιοτικού πλαισίου για Youth Guarantee για να αντιμετωπιστούν τα κενά στις υπάρχουσες πολιτικές της Ε.Ε. για την προώθηση της πρόσβασης των νέων σε ποιοτική απασχόληση.

Μακροπρόθεσμη αλλαγή:

 • Αντιμετώπιση της επισφαλούς εργασίας: Εισαγωγή ολοκληρωμένων πλαισίων πολιτικής και νόμων για την καλύτερη ρύθμιση των νέων μορφών εργασίας.
 • Διασφάλιση κοινωνικής προστασίας για όλους: Να διασφάλιστεί ότι οι νέοι θα έχουν ίση πρόσβαση σε μορφές κοινωνικής προστασίας και εισοδηματική υποστήριξη.
 • Οι κοινωνικές πολιτικές που θα εφαρμοστούν να αφορούν όλα τα κοινωνικά δικαιώματα. Μετάβαση σε μια πιο ολιστική προσέγγιση της κοινωνικής ένταξης, πέραν της απασχολισιμότητας. Οι κοινωνικές πολιτικές πρέπει να βασίζονται σε όλα τα κοινωνικά δικαιώματα όπως το δικαίωμα στη στέγαση, στην εκπαίδευση, για να αντιμετωπιστούν ο κοινωνικός αποκλεισμός και η φτώχεια στη ρίζα τους. Μια καλή αρχή θα ήταν να εφαρμοστούν όλες οι αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

2. Ανθρώπινα δικαιώματα, συμμετοχή και ενίσχυση της δημοκρατίας

Η πανδημία κλόνισε τη λειτουργία των δημοκρατιών μας. Κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη κήρυξαν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και εφάρμοσαν προσωρινά lockdowns.  Αλλά ο αντίκτυπος των προσωρινών μετρών μπορεί να μας ακολουθεί για χρόνια: κατά τη διάρκεια του lockdown, τα δικαιώματά μας να διαμαρτυρόμαστε, να οργανωνόμαστε και να ταξιδεύουμε ελεύθερα, περιορίστηκαν με πρωτοφανείς τρόπους.

Έγινε επίσης εμφανές ότι δεν είμαστε όλοι ίσοι μπροστά στην πανδημία. Σύμφωνα με τον Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι ομάδες ανθρώπων, των οποίων τα δικαιώματα δεν εφαρμόζονταν πλήρως πριν την πανδημία, υπέφεραν περισσότερο λόγω των έκτατων μετρών που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για την καταπολέμηση της κρίσης.

Ως νέοι, αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένες προκλήσεις και διακρίσεις λόγω της ηλικίας μας. Αλλά η ηλικία από μόνη της, δεν μας καθορίζει: μας καθορίζουν και άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά – η εθνικότητά μας,
η θρησκεία, το φύλο, ο σεξουαλικός προσανατολισμός – σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είμαστε νέοι, συχνά μας κάνουν πιο ευάλωτους σε διακρίσεις.

Άλλο ένα ζήτημα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας  είναι αυτό της παραπληροφόρησης και των ψεύτικων ειδήσεων. Σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο, το 60% των ατόμων με ηλικία 15-24 είναι πιο πιθανό να εμπιστεύονται διαδικτυακές πηγές και το 77% είναι πεπεισμένο ότι μπορούν να αναγνωρίσουν ψεύτικες ειδήσεις.

Η κρίση που δημιουργήθηκε από την πανδημία οδήγησε σε αύξηση των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν τις προσπάθειες για εμποδισμό της πανδημίας. Η ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία έκφρασης και στο δικαίωμα για σωστή πληροφόρηση αποδείχθηκε εύθραυστη εξαιτίας της πανδημίας.

Συστάσεις πολιτικής

Για αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης:

 • Συμμετοχή των νέων και των οργανώσεων νεολαίας στο σχεδιασμό των λύσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης.
 • Κατάργηση όλων των εμποδίων στην πρόσβαση των δικαιωμάτων των νέων μόλις λήξει η πανδημία.

Για την μεσοπρόθεσμη ανάκαμψη:

 • Οι πολιτικές για την επανάκαμψη να βασιστούν στην προσέγγιση με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα (rights-based approach). Ενίσχυση του ρόλου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις κοινωνίες.
 • Συνεργασία και υποστήριξη των οργανώσεων νεολαίας για στήριξη και αναγνώριση των αναγκών νέων που βρίσκονται σε κοινωνικά μειονεκτική θέση.
 • Υποστήριξη δραστηριοτήτων που θα αναπτύξουν την κριτική σκέψη τον γραμματισμό των ΜΜΕ των νέων.
 • Παροχή υποστήριξης σε οργανώσεις νέων και σε πρωτοβουλίες για τη νεολαία που ήταν ενεργές κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Για μακροπρόθεσμη αλλαγή:

 • Αναγνώριση των νέων ως κατόχων δικαιωμάτων: Συμπερίληψη των δικαιωμάτων των νέων και της διατομεακότητας στην κοινωνική πολιτική και στις πολιτικές για την απασχόληση σε όλα τα επίπεδα. Αναγνώριση της πολυπλοκότητας της νεολαίας ως ομάδα πληθυσμού.
 • Αύξηση της υποστήριξης στην ποιοτική εκπαίδευση των πολιτών για να αποκτήσουν δεξιότητες, ούτως ώστε να συμμετάσχουν στο δημοκρατικό διάλογο σχετικά με την επανάκαμψη από την πανδημία.
 • Ενίσχυση και επανεξέταση των μηχανισμών συμμετοχής των νέων σε διαφορετικά επίπεδα. Η συνδιαχείριση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για την εφαρμογή συμμετοχικών μηχανισμών που στοχεύουν στην ανάπτυξη πολιτικής πέρα από τον τομέα της νεολαίας.
 • Να ανοίξει η συζήτηση για την επίδραση της ψηφιοποίησης στις διαδικασίες λήψης-αποφάσεων. Αναγνώριση κινδύνων και ευκαιριών και εφαρμογή καινοτόμων τρόπων συμμετοχής.

3. Βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις για καλύτερη ανάπτυξη

Η πανδημία έχει φέρει στην επιφάνεια τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας, όπως η καταστροφή του περιβάλλοντος και η κοινωνικοοικονομική ανισότητα. Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας παροτρύνει τις κυβερνήσεις να ψάξουν πολιτικές λύσεις, οι οποίες θα αντιμετωπίσουν και τα βαθύτερα προβλήματα των κοινωνιών πέραν των άμεσων προβλημάτων που δημιούργησε η πανδημία.

Μερικά από αυτά τα προβλήματα είναι:

 • To 40% των ανθρώπων στην Ευρώπη αναφέρουν ότι η οικονομική τους κατάσταση είναι χειρότερη απ’ότι στο ξεκίνημα της πανδημίας.
 • Η ανισότητα μεγαλώνει αφού οι το πλουσιότερο κομμάτι του πληθυσμού αύξησε τα κέρδη του κατά 225 εκατομύρια ευρώ εν καιρώ πανδημίας.
 • 305 εκατομύρια θέσεις πλήρους απασχόλησης έχουν χαθεί.
 • Η Ε.Ε αναμένει την οικονομική κάμψη κατά 7,4% λιγότερη από αυτή του 2008.
 • Το 91% του πληθυσμού ζει σε μέρη όπου η ποιότητα του αέρα, υπερβαίνει το όριο που έχει τοποθετήσει ο ΠΟΥ.
 • 2 εκατομύρια θάνατοι τον χρόνο σπό την έκθεση σε ατμοσφαιρική ρύπανση.

Συστάσεις πολιτικής:

Αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης:

 • Αντιμετώπιση της πανδημίας, δίνοντας προτεραιότητα στις ευάλωτες ομάδες οι οποίες έχουν υποστεί άμεσες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες.
 • Όχι bailouts στους ρυπαίνοντες: εφαρμογή περιβαλλοντικών προϋποθέσεων στα πακέτα διάσωσης εταιρειών. Προτεραιότητα σε εταιρείες με κοινωνικά και περιβαλλοντικά ωφέλιμες πρακτικές. Κρατικοποίηση ή προσθήκη περιβαλλοντικών όρων για τη διάσωση εταιρειών που παρουσιάζουν μεγάλο όγκο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Για μεσοπρόθεσμη ανάκαμψη:

 • Δέσμευση για αειφόρο ανάπτυξη.
 • Πράσινη και δίκαιη ανάκαμψη.
 • Ενίσχυση του ρόλου του δημοσίου τομέα για να διασφαλιστεί ότι οι βασικές υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη θα είναι προσβάσιμες σε όλους.

Για μακροπρόθεσμη αλλαγή:

 • Αναδιανομή του πλούτου: τερματισμός στην  λιτότητα και δημιουργία ενός συστήματος που θα αντιμετωπίζει την ανισότητα και θα επενδύει στην ανθρώπινη ευημερία και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Επένδυση σε μια νέα οικονομία η οποία θα υποστηρίζει  επιχειρήσεις που θα δίνουν προτεραιότητα στην ανθρώπινη ευημερία.
 • Επένδυση σε πράσινες υποδομές και ενέργεια.
 • Υιοθέτηση εναλλακτικών μεθόδων ανάπτυξης βάσει της πραγματικής ευημερίας των ανθρώπων.