Σύνθεση Νέας Εκτελεστικής Γραμματείας Συ.Ν.Κ.

  • Ιανουάριος 9, 2020
1024 730 Cyprus Youth Council

Η νέα Εκτελεστική Γραμματεία του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου καταρτίστηκε ψες σε σώμα, κατά την πρώτη της τακτική συνεδρία.

Η σύνθεση της Εκτελεστικής Γραμματείας:

Πρόεδρος: Αντώνης Κουρράς – Καθολική Νεολαία Μαρωνιτών Κύπρου

Αντιπρόεδρος Α’: Χριστιάνα Ξενοφώντος – Cyprus Youth DiplomaCY

Αντιπρόεδρος Β’: Πάμπος Χαραλάμπους – Νεολαία ΕΔΕΚ

Γενική Γραμματέας: Δέσποινα Παναγιώτου – ΕΔΟΝ

Γραμματέας Ανάπτυξης Προγραμμάτων: Μαρίνα Σιαμμούτη – Νεολαία Δημοκρατικού Κόμματος (ΝΕΔΗΚ)

Γραμματέας Τύπου και Πληροφόρησης: Άντρια Θωϊδη – Νεολαία Δημοκρατικού Συναγερμού (ΝΕΔΗΣΥ)

Γραμματέας Οικονομικών: Αλέξανδρος Αποστόλου – Τμήμα Εργαζόμενης Νεολαίας ΣΕΚ

Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων: Μιράντα Ζαβρού – YEU Cyprus

Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων: Απόστολος Αριστοτέλους – Σωματείο Δρωμέν Περικλής Δημητρίου