Συνέδριο “Youth Engaging the State”

  • Σεπτέμβριος 26, 2016
970 647 Cyprus Youth Council

Το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ διοργανώνει συνέδριο με θέμα «Youth Engaging the State» από τις 21-23 Οκτωβρίου 2016 στο ξενοδοχείο Classic στη Λευκωσία. Ο κύριος σκοπός του συνεδρίου είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων για θέματα που αφορούν τους δημόσιους φορείς της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως επίσης και η ενεργός συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το συνέδριο απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18-30 ετών. Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση συμμετοχής, με περισσότερες πληροφορίες. Μπορείτε να κάνετε αίτηση συμμετοχής πατώντας ΕΔΩ.

Θα προσφέρεται διαμονή στους συμμετέχοντες που κατοικούν εκτός επαρχίας Λευκωσίας ή σε ορεινές περιοχές.

 Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2016 στο marilena@ngo-sc.org.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ στο 22875099.