Συνέδριο “Νεολαία δεξιότητες και Συμμετοχικότητα: Πολιτικές και Πρακτικές”

  • Νοέμβριος 4, 2022
686 1024 Cyprus Youth Council
🗣Η Πρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου Μαρία Κολά συμμετείχε στο πάνελ “Ανάγκες διασφάλισης ποιοτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλους τους νέους για ενίσχυση της προσβασιμότητας στην αγορά εργασίας”.
🙋‍♀️Επίσης επισημάνθηκαν τα προγράμματα του ΣυΝΚ και οι ενέργειες του συμβουλίου σχετικά με την προώθηση πολιτικών που αφορούν τη νεολαία, την απασχόληση και τη μη τυπική μάθηση.
❗Η Νεολαία είναι το παρόν αλλά και το μέλλον του τόπου.