Συνάντηση Ομάδας Πρεσβευτών Νεολαίας – 9ος κύκλος Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τη Νεολαία

  • Φεβρουάριος 1, 2022
1024 578 Cyprus Youth Council

Η πρώτη συνάντηση της ομάδας των Πρεσβευτών Νεολαίας για τη νέα χρονιά είναι γεγονός!

Η νέα χρονιά φέρνει νέες προκλήσεις αλλά και νέες ευκαιρίες με την έναρξη του 9ου κύκλου του Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τη Νεολαία, η οποία, θα επικεντρωθεί στους Ευρωπαϊκούς Στόχους με τη Νεολαία #3 “Κοινωνίες Χωρίς Αποκλεισμούς” και  #10 “Βιώσιμη Πράσινη Ευρώπη”.

Στο πλαίσιο λοιπόν της 1ης συνάντησης έγινε:

  • Ενημέρωση σχετικά με τον 9ο κύκλο του Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τη Νεολαία, όπως επίσης και επεξήγηση των θεματικών και των προτεραιοτήτων του 9ου κύκλου.
  • Ενημέρωση αναφορικά με τη συμμετοχή του Συμβουλίου και τα πορίσματα της 1ης Ευρωπαϊκής Συνόδου Νεολαίας του 9ου κύκλου υπό την προεδρία της Γαλλίας.
  • Προγραμματισμός αναφορικά με τα επόμενα βήματα της ομάδας σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Διάλογο με τη Νεολαία.
  • Συντονισμός σχετικά με το πρόγραμμα “Τhe 25 Percent Project” και ενημέρωση αναφορικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.

Μάθετε περισσότερα για τους Ευρωπαϊκούς στόχους για τη νεολαία αλλά και τη διαδικασία του Διαλόγου της Ε.Ε. με τη νεολαία στην ιστοσελίδα https://sdcyprus.eu/eu-youth-goals.