Συνάντηση με τον Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ κ. Γιάννη Γιαννάκη

  • Σεπτέμβριος 27, 2016
1024 576 Cyprus Youth Council

Πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2016 συνάντηση του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου με τον Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ κ. Γιάννη Γιαννάκη. Κύρια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ήταν ο ρόλος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου ως επίσημος εκπρόσωπος των Οργανώσεων Νεολαίας της Κύπρου, η αναγνώριση της μη Τυπικής Μάθησης, η αναγνώριση των ατόμων που ασχολούνται με τους νέους εκτός του οργανωμένου και δομημένου μαθησιακού περιβάλλοντος (Youth Worker), η 1η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων που έλαβε χώρα στις 16 – 18 Σεπτεμβρίου 2016, ο Διαρθρωμένος Διάλογος με τους Νέους και η Γενική συνέλευση του ΣυΝΚ που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Οκτωβρίου 2016.