Συνάντηση με την κα Emilia Hannuksela – Associate Expert – Office of the Secretary-General’s Envoy on Youth

  • Ιούλιος 21, 2022
1024 499 Cyprus Youth Council

📣 Η Πρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, κα Μαρία Κολά, η Αντιπροέδρος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, κα Παντελίτσα Ευαγόρου, ο τέως Πρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και εκπρόσωπος της Κοινωνίας των Πολιτών στη Διάσκεψη για το Μέλλον της ΕΕ, κ. Αντώνης Κουρράς, καθώς και η εκλελεγμένη εκπρόσωπος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, κα Χριστιάνα Ξενοφώντος, πραγματοποίησαν συνάντηση με την κα Emilia Hannuksela – Associate Expert – Office of the Secretary-General’s Envoy on Youth.

💬Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα νεολαίας με επίκεντρο το ρόλο που διαδραματίζει η νεολαία της Κύπρου και το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου στη διαδικασία διατήρησης της ειρήνης και της ασφάλειας στη χώρα μας. Επίσης, ενημερώσαμε την καλεσμένη μας για τις δικοινοτικές δράσεις του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, καθώς και για το στόχο της εμπλοκής των νέων στα κοινά από όλες τις κοινότητες του νησιού.

💯Πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της συζήτησης μας τέθηκε το ζήτημα της προώθησης του ψηφίσματος των ΗΕ “UNSCR 2535 – Youth4Peace”, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και πως μπορούν τα ΗΕ να βοηθήσουν στην προώθηση του εν λόγω ψηφίσματος.