Συνάντηση με Δήμαρχο Αγλαντζιάς (26/10)

  • Οκτώβριος 27, 2020
1024 768 Cyprus Youth Council

Τη Δευτέρα (26/10) συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο Αγλαντζιάς.

Συζητήσαμε για πρωτοβουλίες στις οποίες συμμετέχει ο Δήμος, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της νεολαίας.

Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος, μας παρουσίασε την πρωτοβουλία YoungCities (δείτε πως να λάβετε μέρος εδώ ➡️ https://bit.ly/3jvfn05) στην οποία συμμετέχει ο Δήμος Αγλαντζιάς.

Συζητήθηκε επίσης η κοινωνική ένταξη νέων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα τον Δήμο Αγλαντζιάς και τον ίδιο τον Δήμαρχο, ο οποίος με δικές του πρωτοβουλίες φροντίζει στην ομαλή ένταξη των νέων, ακόμη και μέσω εργοδότησης στο Δήμο του.

Υπογραμμίστηκε η ανάγκη για παροχή ψυχολογικής στήριξης τόσο στους/στις νέους/νέες δημότες, όσο και σε όλους τους/τις δημότες της Αγλαντζιάς γενικότερα, και η ενίσχυση ήδη υφιστάμενων προγραμμάτων ψυχικής υγείας.

Τέλος μιλήσαμε για την ενίσχυση των δημοτικών συμβουλίων νεολαίας και την ανάγκη ανάληψης ενεργού ρόλου των ατόμων που βρίσκονται σε αυτά, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας νέων ατόμων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο.

Ως Συ.Ν.Κ. στοχεύουμε στο να προβούμε σε συναντήσεις και με άλλους δήμους, με στόχο την προώθηση της συμμετοχής των νέων στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο για τη συνάντηση και την παραγωγική συζήτηση που κάναμε.