Συναντήσεις με Οργανώσεις-Μέλη: ΠΟΦΕΝ

  • Μάρτιος 4, 2020
960 723 Cyprus Youth Council

Επιστροφή από το τριήμερο με συνάντηση με την Οργάνωση-Μέλος μας Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ).

Η ΠΟΦΕΝ είναι το δευτεροβάθμιο όργανο εκπροσώπησης των φοιτητών στην Κύπρο και αναγνωρισμένη εταίρος σε όλα τα κέντρα λήψεως αποφάσεων που αφορούν τους φοιτητές και τους νέους (Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ΙΚΥ, ΣΕΤΕ, κτλ).

Συζητήσαμε για την απαξίωση των νέων προς την πολιτική και για εξεύρεση νέων τρόπων προσέγγισης των φοιτητών, για το ενδεχόμενο διοργάνωσης κοινών δράσεων στο μέλλον, για την ισότητα των φύλων, για βελτίωση του θεσμού της πρακτικής εργασίας και για τρόπους διευκόλυνσης της μετάβασης των νέων από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας.

Η ΠΟΦΕΝ επίσης μας παρουσίασε την ιδέα της για δημιουργία Παγκυπρίου Γραφείου Σταδιοδρομίας για Κυπρίους αποφοίτους σχολών του εξωτερικού.

Περισσότερες πληροφορίες για την ΠΟΦΕΝ μπορείτε να βρείτε στο http://pofen.org.cy/