Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου – Τριήμερο Συνέδριο Cyprus 2030: We are the Youth of Today»

  • Ιούνιος 7, 2021
1024 536 Cyprus Youth Council

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (Συ.Ν.Κ.) ανακοινώνει τη διοργάνωση τριήμερου Συνεδρίου «Cyprus 2030: We are the Youth of Today». Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 2-4 Ιουλίου 2021, στο ξενοδοχείο Theo Sunset Bay Hotel στην Πάφο.

 

Σκοπός του Συνεδρίου:

Στόχος του συνεδρίου είναι μέσω εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των νέων και φορέων χάραξης πολιτικής,  να επιτευχθεί η ενεργός συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή της Κύπρου, όπως επίσης και να τους δοθεί το έδαφος για να συζητήσουν για θέματα που τους απασχολούν, έχοντας ως γνώμονα τους Ευρωπαϊκούς Στόχους Νεολαίας (“European Youth Goals”).

Το σχέδιο θα επικεντρωθεί στον εποικοδομητικό διάλογο, τη συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των συμμετεχόντων (μέλη οργανώσεων μελών του Συ.Ν.Κ., μέλη οργανώσεων που δεν ανήκουν στο Συ.Ν.Κ., και ανέντακτοι νέοι/νέες) και οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία καθώς και την Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία. Σκοπός επίσης του προγράμματος είναι η διαβούλευση των συμμετεχόντων με 4 Ευρωπαϊκούς Στόχους για τη Νεολαία, συγκεκριμένα το Moving Rural Youth Forward (Youth Youth Goal 6), Quality Employment for All (Youth Goal 7), Quality Learning (Youth Goal 8), αλλά και Connecting EU with Youth (Youth Goal 1), η εγγραφή των πορισμάτων σε έγγραφο πολιτικής και η αποστολή του σε φορείς χάραξης πολιτικής με σκοπό την συμπερίληψη του στις μελλοντικές τους δράσεις με επίκεντρο τη νεολαία.

 

Προφίλ Συμμετεχόντων:

  • Να είναι ηλικίας 16 – 30 ετών
  • Να έχουν άμεση εμπλοκή με θέματα νεολαίας και ενδιαφέρον στα πολιτικά δρώμενα
  • Να έχουν γνώσεις σχετικά με τους Ευρωπαϊκούς Στόχους για τη Νεολαία, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία και την Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία.
  • Να έχουν ενεργό συμμετοχή σε οργάνωση νεολαίας (δεν αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή)
  • Να συμμετέχουν σε όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου

Πληροφορίες σχετικά με το κόστος, διαμονή και διατροφή:

Οι συμμετέχοντες θα επιβαρυνθούν με κόστος συμμετοχής €30 το οποίο θα καλύπτει την πλήρη διαμονή και διατροφή κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. (Μετά την επιλογή, κάθε συμμετέχων είναι υπεύθυνος να καταβάλει το τέλος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από το Συνέδριο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα αποσταλούν στα επιλεγμένα πρόσωπα).

 

Έξοδα Μεταφοράς:

Κάθε συμμετέχων που διαμένει εκτός επαρχίας Πάφου και θα ταξιδέψει στην περιοχή του Συνεδρίου με το ιδιωτικό του αυτοκίνητο θα λάβει το ποσό των είκοσι (20) ευρώ για τα έξοδα μεταφοράς. Για να λάβετε το παραπάνω ποσό, πρέπει να προσκομίσετε τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

 

Γλώσσα εργασίας:

Η γλώσσα εργασίας του Συνεδρίου είναι τα Ελληνικά. Εάν υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός αγγλόφωνων συμμετεχόντων, θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστό εργαστήρι και στην Αγγλική γλώσσα.

 

Πληροφορίες για το συνέδριο:

https://fb.me/e/5eZFjtxzb

 

Υποβολή αιτήσεων:

Όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο της αίτησης  https://cutt.ly/Sncj7HT

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 στις 23:59.

 

 

 

 

 

 

 

*Στο τέλος του συνεδρίου θα δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν το σύνολο των δραστηριοτήτων του συνεδρίου.

**Σημειώνεται ότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε μέλη γραμματειών και λειτουργών των Οργανώσεων Μελών του Συ.Ν.Κ.. Αριθμός θέσεων θα δοθεί και σε νέους που ασχολούνται με θέματα νεολαίας, οι οποίοι δεν ανήκουν σε οργάνωση μέλος του Συ.Ν.Κ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις επικοινωνήστε στο info@cyc.org.cy ή στο τηλ 22878316.