Συμμετοχή Συ.Ν.Κ. στο Youth Senior Officials Meeting

  • Ιανουάριος 15, 2020
1024 768 Cyprus Youth Council

Η Αντιπρόεδρος Α’ του Συ.Ν.Κ. Χριστιάνα Ξενοφώντος έλαβε μέρος στο Youth Senior Officials Meeting for Europe region and Canada ως National Youth Leader.

Το συνέδριο διεξήχθη στο Λονδίνο μεταξύ 13-14 Ιανουαρίου και οργανώθηκε από την Κοινοπολιτεία (The Commonwealth).

Η Κυπριακή αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετείχαν μαζί με τη Χριστιάνα, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου / Youth Board of Cyprus Μενέλαος Μενελάου και η Ανώτερη Λειτουργός Νεολαίας του Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας (ΚΟΚΕΝ) Μαρία Παναγιώτου, έθεσε στο τραπέζι σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη νεολαία και χάραξαν σχέδιο δράσης με στόχο την ενδυνάμωση των νέων στην περιοχή μας.