Στις 17 και 18 Ιουλίου μη χάσετε άλλο χρόνο! Επενδύστε στη νεολαία τώρα!

  • Ιούλιος 17, 2020
800 800 Cyprus Youth Council

Ανοικτή Επιστολή προς  Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κο Νίκο Αναστασιάδη

Λευκωσία, 16/07/2020

Θέμα: Στις 17 και 18 Ιουλίου μη χάσετε άλλο χρόνο! Επενδύστε στη νεολαία τώρα!

 

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε,

Εκ μέρους του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, του επίσημου φορέα εκπροσώπησης των Νέων και των Οργανώσεων Νεολαίας, σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή με αφορμή το Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα διεξαχθεί 17-18 Ιουλίου στις Βρυξέλες.  Όπως γνωρίζετε ήδη η νεολαία έχει επηρεαστεί ανεπανόρθωτα από την πανδημία τόσο στην Κύπρο όσο και ανά το παγκόσμιο. Η νέα γενιά  βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με το ρίσκο να καταστεί η γενιά του lockdown.

Με βάση έρευνα του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, η οποία έγινε σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, 1 στους 6 νέους ανά το παγκόσμιο έχει σταματήσει να εργάζεται από τότε που ξεκίνησε η πανδημία. Η κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί από την πανδημία χρήζει άμεσης προσοχής. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στις επιπτώσεις που έχει επιφέρει η πανδημία τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης όσο και στη συμμετοχή των νέων στο δημόσιο βίο του τόπου μας.

Η κρίση που προέκυψε από την πανδημία δεν δημιούργησε μόνο προβλήματα, δημιούργησε το έδαφος για αναστοχασμό και για αξιοποίηση ευκαιριών, που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των νέων. Για παράδειγμα, η περαιτέρω επένδυση στα προγράμματα της Ε.Ε. για τη νεολαία, μπορεί να ενισχύσει τη συμμετοχή των νέων με λιγότερες ευκαιρίες στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου. Ως εκ τούτου οι νέοι και οι νέες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να διευρύνουν τις γνώσεις τους, ενώ ταυτόχρονα με την ενίσχυση των κρατικών δομών στήριξης θα ενισχυθεί και η ίδια η Ε.Ε.

Ο χρόνος μας τελειώνει. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι νέοι χρειάζονται την υποστήριξη σας! Χρειαζόμαστε περισσότερες ευκαιρίες όσον αφορά την εκπαίδευση και την εργασία. Σας ζητάμε στη σύνοδο τoυ Έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-18 Ιουλίου να επενδύσετε στη νεολαία με τους πιο κάτω τρόπους:

  • αύξηση του συνολικού μεγέθους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Plus από €86,576 δισεκατομμύρια σε €106,8 δισεκατομμύρια.
  • αύξηση του ποσοστού χορηγίας για νέους που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης (NEET – Not in Employment, Education or Training) μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Plus από 10% σε 15% (για κράτη μέλη με ποσοστό NEET πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε.) και επίσης, αύξηση ποσοστού 3% για κράτη μέλη με ποσοστό NEET κάτω του μέσου όρου της Ε.Ε.
  • Αύξηση του συνολικού κονδυλίου του προγράμματος Erasmus+ σε €41,1 δισεκατομμύρια, με βάση την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
  • Συμπερίληψη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στο κείμενο και δέσμευση €1,26 δισεκατομμυρίων για το πρόγραμμα, με βάση πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2018), ούτως ώστε να αναγνωριστεί ο ρόλος της αλληλεγγύης και της επιτυχίας του εθελοντισμού μεταξύ των νέων της Ευρώπης.
  • Αλλαγή του ηλικιακού πλαισίου της νεολαίας που αφορά τους τρόπους με τους οποίους κατανέμονται οι πόροι στα κράτη μέλη σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές και περιοχές που βρίσκονται σε μεταβατικά καθεστώτα, από 15-24 σε 15-29 έτη. Το γεγονός ότι συναντούμε μεγαλύτερα ποσοστά νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΝΕΕΤ) στο ηλικιακό πλαίσιο 15-29 ετών παρά στους νέους ηλικίας 15-25, αποδεικνύει το γεγονός ότι η μετάβαση από το σχολείο στην εργασία είναι πλέον μεγαλύτερη σε διάρκεια και πιο περίπλοκη.