“Εργαστηριο νο.6: Οι Νέοι και ο ρόλος της Ριζοσπαστικότητας και του Εξτριμισμού”

  • Μάρτιος 13, 2019
1024 534 Cyprus Youth Council

“Εργαστήριο νο.6: Οι Νέοι και ο ρόλος της Ριζοσπαστικότητας και του Εξτριμισμού”
Εκπαιδεύτρια: Ekaterini Prokopiou

Περιγραφή: Βιωματικό Εργαστήρι Μη Τυπικής Μάθησης με θέμα το ρόλος της Ριζοσπαστικότητας και του Εξτριμισμού στη ζωή των Νέων.
Πως μπορεί να επηρεάζονται οι Νέοι μας και η Κοινωνία μας από την Ριζοσπαστικότητα και τον Εξτριμισμό στην χώρα μας, σε άλλες χώρες, στον υπόλοιπο κόσμο;
Πως καταλαβαίνουμε την Ριζοσπαστικότητα και τον Εξτριμισμό? Τι μπορεί να συμπεριλαμβάνουν?
Πως μπορεί να επηρεάζονται οι Νέοι μας από την Ριζοσπαστικότητα και τον Εξτριμισμό?
Πως θα μπορούσε η Ριζοσπαστικότητα να οδηγήσει στον Εξτριμισμό και κάτω από ποιές συνθήκες?
Τί μορφές/είδη Ριζοσπαστικότητας και Εξτριμισμού, έχουν να αντιμετωπήσουν οι Νέοι μας στην Κοινωνία μας/στην Κύπρο?

Εγγραφές: https://goo.gl/forms/sTN1dYQ0qfgXBiGU2

Θα δοθούν πιστοποιήτικά συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ.Νικόλα Αθηνή στο 99755288.