Γνωρίζετε τα δικαιώματά σας στην ΕΕ; Γνωρίζετε τις ευκαιρίες για νέους που έχετε ως πολίτης της ΕΕ;

  • Ιούνιος 24, 2022
1024 682 Cyprus Youth Council

— Γνωρίζετε τα δικαιώματά σας στην ΕΕ; Γνωρίζετε τις ευκαιρίες για νέους που έχετε ως πολίτης της ΕΕ; —

📣 Το Σάββατο 18 Ιουνίου, οι ERYICA InfoPeers Ambassadors με την υποστήριξη του Κυπριακού Συμβουλίου Νεολαίας-Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου-Kıbrıs Gençlik Konseyi, διοργάνωσαν μια ενημερωτική συνάντηση για τις ευκαιρίες για νέους για νέους από όλες τις κοινότητες της Κύπρου!

🎯Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου «YInfoPEERS – Youth Ambassadors and YInfoPEERS». Ο κύριος στόχος του έργου είναι να αναγνωρίσει το δυναμικό των νέων ως βασικών πολλαπλασιαστών και ενδιαφερομένων στο σχεδιασμό, την παροχή και τη διάδοση των υπηρεσιών πληροφόρησης για νέους.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους παρουσιαστές μας που συμμετείχαν στη διάδοση της νεανικής ενημέρωσης:

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου / Youth Board of CyprusUNFICYP
PlanBe, Plan it Be it
Civic Space / Sivil Alan
Eryica – European Youth Information and Counselling Agency

Οι κύριες δραστηριότητες του έργου και τα πνευματικά αποτελέσματα αποτελούνταν από:

Συνδημιουργία και πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού εγχειριδίου Youth InfoPEERs, όπου οι νέοι θα γίνουν εκπαιδευτές συνομηλίκων στην πληροφόρηση των νέων και θα μάθουν για τη σημασία των ομότιμων δραστηριοτήτων σε επίπεδο βάσης για να διασφαλιστεί ότι περισσότεροι νέοι γνωρίζουν και χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για τη νεολαία και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Συνδημιουργία και πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού εγχειριδίου INFObassadors, όπου οι συμμετέχοντες θα μάθουν για τις διαδικασίες υπεράσπισης και λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δημιουργία και παραγωγή του iAdvocate Online MOOC για τη διεξαγωγή μιας επιτυχημένης διαδικτυακής εκστρατείας υπεράσπισης που σχεδιάστηκε από νέους που απευθύνεται σε νέους.

Δημιουργία και υλοποίηση μιας διαδικτυακής καμπάνιας από κοινού, το θέμα της οποίας θα αποφασιστεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, αλλά θα σχετίζεται στενά με τον στόχο 4 για τη νεολαία και τους SDGs.

Διοργάνωση σεμιναρίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της πρόσβασης σε αξιόπιστες και πλήρεις πληροφορίες και για να έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν άμεσα μαζί τους με τη συμμετοχή άλλων νέων πολλαπλασιαστών.

Διεξαγωγή εκπαιδευτικών εκδηλώσεων πολλαπλασιαστή σε εθνικό/τοπικό επίπεδο ως μέρος του εκπαιδευτικού τους προγράμματος. Οι νέοι θα μάθουν κάνοντας? θα τους ανατεθεί μια εργασία κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους και θα την εκτελέσουν οι ίδιοι μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

 


#CYC#EUYouth #CyprusYouthCouncil #Yinfopeersambassadors #erasmus #youth #potentialofyoungpeople #ERYICA #youthopportunities