Ψηφοφορία Ανάδειξης Θεμάτων Συζήτησης 4ης Βουλής Των Νέων Αντιπροσώπων

  • Αύγουστος 20, 2019
1024 724 Cyprus Youth Council

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και το  Cyprus Youth DiplomaCY,  συνδιοργανωτές του Προγράμματος της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, με χαρά ανακοινώνουν την έναρξη προετοιμασίας για τη διεξαγωγή της «4ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων» η οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 19-21 Οκτωβρίου 2019 στη Λευκωσία.  

Οι νέοι και οι νέες της Κύπρου έχουν την ευκαιρία να αποφασίσουν, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας,  ποιο θέμα θα ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη της κάθε Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα προσομοιωθεί, ανεξαρτήτως του αν θα συμμετέχουν τελικώς στις εργασίες της 4ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων τον προσεχή Οκτώβριο.

Για το λόγο αυτό οι συνδιοργανωτές καλούν όλους/όλες τους/τις νέους/νέες της Κύπρου να συμπληρώσουν το παρόν ερωτηματολόγιο και να επιλέξουν τις θεματικές με τις οποίες θα ασχοληθούν οι Κοινοβουλευτικές, καθορίζοντας έτσι την ημερήσια διάταξη της 4ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων. Το θέμα κάθε Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα λάβει τις περισσότερες ψήφους, θα είναι και το θέμα που θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια του τριήμερου προγράμματος.

Τα θέματα που τίθενται σε ψηφοφορία προέκυψαν μετά από επικοινωνία των συνδιοργανωτών με Κρατικούς Αξιωματούχους και Τεχνοκράτες, των οποίων οι τομείς αρμοδιότητας εμπίπτουν στις πέντε Κοινοβουλευτικές Επιτροπές οι οποίες θα προσομοιωθούν. Σημειώνεται πως είναι απόφαση των συνδιοργανωτών, η 4η Βουλή των Αντιπροσώπων – ανεξαρτήτως των θεμάτων που θα επιλεγούν- να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία στην έμφυλη διάσταση των θεματικών με σκοπό την προώθηση της ισότητας των φύλων.

Μπορείτε να ψηφίσετε ένα (1) θέμα για κάθε μια εκ των πέντε Κοινοβουλευτικών Επιτροπών που θα προσομοιωθούν. Παράκληση των συνδιοργανωτών όπως το παρόν ερωτηματολόγιο συμπληρωθεί μόνο μια φορά από κάθε νέο/νέα.

Προθεσμία διεξαγωγής της ψηφοφορίας: 1 Σεπτεμβρίου 2019

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν την 2α Σεπτεμβρίου 2019

Χρονοδιάγραμμα 4ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων:

19/08 – 01/09: Ψηφοφορία Ανάδειξης Θεμάτων 

02/09 – 15/09: Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Επικεφαλής Κοινοβουλευτικών Επιτροπών

09/09 – 22/09: Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Νέων Βουλευτών και Δημοσιογραφικής Ομάδας

Περισσότερες Πληροφορίες: www.voulineon.com