ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΝΕΩΝ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ!

  • Απρίλιος 19, 2016
600 450 Cyprus Youth Council

Πού: Μπουζάου και Μοντεόρου, Ρουμανία
Πότε: 11-20 Μαϊου 2016
Τί: Ανταλλαγή Νέων «Don’t joke with Smoke»

Ο στόχος της ανταλλαγής είναι η ευαισθητοποίηση των νέων που θα συμμετάσχουν σχετικά με τους κινδύνους της χρήσης των ναρκωτικών και την προώθηση της ενεργού ζωής ως εναλλακτική λύση. Οι διάφορες βιωματικές δραστηριότητες θα συμβάλλουν στο να αυξηθεί το επίπεδο των γνώσεων σχετικά με τα ναρκωτικά και των αποτελεσμάτων της χρήσης τους. Αυτό θα γίνει σε ένα περιβάλλον συνεργασίας των νέων, μέσα από την πολυπολιτισμική διαφορετικότητα και την ανταλλαγή βιωματικών εμπειριών.

Διαμονή και διατροφή είναι πλήρως καλυμμένες, ενώ θα δοθεί ένα ποσό μέχρι 170 ευρώ για ταξιδιωτικά έξοδα.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής παρακαλώ αποστείλετε email στο: info@yeucyprus.org