Πού και μέχρι πότε να εγγραφείτε για τις Δημοτικές/Κοινοτικές Εκλογές!

  • Σεπτέμβριος 27, 2016
1024 1021 Cyprus Youth Council

Εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο για Δημοτικές/Κοινοτικές Εκλογές 2016 – Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου

Η Υπηρεσία Εκλογών, με ανακοίνωση της αναφέρει ότι στις επερχόμενες Δημοτικές/Κοινοτικές Εκλογές, οι οποίες προγραμματίζονται να διεξαχθούν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας και οι πολίτες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας 18 χρονών και άνω, που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο.

Γι΄ αυτό, σημειώνεται, καλούνται οι δικαιούχοι να υποβάλουν έγκαιρα αίτηση για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο. Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων, για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο, είναι η 3η Οκτωβρίου, 2016.

Για σκοπούς των Δημοτικών/Κοινοτικών Εκλογών δικαίωμα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο έχουν και οι νέοι που θα συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τη 18η Δεκεμβρίου 2016. Σημειώνεται ότι η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι 3.10.2016.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά τις 3 Οκτωβρίου 2016 δε μπορεί να γίνει οποιαδήποτε νέα εγγραφή ή/και αλλαγή στον εκλογικό κατάλογο. Γι΄ αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν έγκαιρα τις αιτήσεις τους.

Έντυπα αιτήσεων μπορούν να εξασφαλιστούν από τα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων και των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη, από την Υπηρεσία Εκλογών και την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.moi.gov.cy).