Πολύχρωμη Ενδυνάμωση Εφήβων και Νέων

  • Ιανουάριος 15, 2020
724 1024 Cyprus Youth Council

Η Accept – ΛΟΑΤΙ Κύπρου σε συνεργασία με τον ΟΝΕΚ, ανακοινώνει σειρά συναντήσεων ¨Ανάπτυξης Δεξιοτήτων¨ για νέους, στα πλαίσια των Πολύχρωμων Συναντήσεων της Accept και της “Μικρής Άρκτου” του ΟΝΕΚ.

Οι συναντήσεις θα γίνονται στο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων του ΟΝΕΚ στη Λευκωσία (Τομπάζη 14, 1055, Λυκαβητός), κάθε δύο εβδομάδες, για 7 συνεχείς συναντήσεις ξεκινώντας από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 25η Απριλίου.

Οι συναντήσεις με τίτλο “Πολύχρωμη Ενδυνάμωση Νέων” και “Πολύχρωμη Ενδυνάμωση Εφήβων”, απευθύνονται σε άτομα 13-15 χρονών (15:00 – 16:30) και 15-18 χρονών (17:00-18:30), αντίστοιχα, και αποσκοπούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για επεξεργασία, διαχείριση και έκφραση συναισθημάτων και αποτελεσματική διαχείριση καταστάσεων.

Για συμμετοχή στις ομάδες είναι απαραίτητη εγγραφή μέσω αποστολής μηνύματος στο παρακάτω τηλέφωνο, αναφέροντας το Όνοματεπώνυμο και την Ημερομηνία Γέννησης του συμμετέχοντα.

Για Εγγραφή και Περισσότερες Πληροφορίες: 99 812343 (Αccept – ΛΟΑΤΙ Κύπρου)