Περιγραφή Διαδικτυακών Σεμιναρίων «Co-Creating Media Literate Youth»

 • Ιανουάριος 26, 2021
1024 576 Cyprus Youth Council

«CoCreating Media Literate Youth»
Περιγραφή Διαδικτυακών Σεμιναρίων

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του Προγράμματος «Co-Creating Media Literate Youth», το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου πραγματοποίησε 10 διαδικτυακά εργαστήρια (workshops) σε μια πληθώρα θεματικών, σχετικά με την παραπληροφόρηση και τις ψευδείς ειδήσεις (Δεκέμβριος 2020-Ιανουάριος 2021) τα οποία ήταν ανοικτά στο κοινό για συμμετοχή και ενεργή παρακολούθηση, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των νέων.

Τα διαδικτυακά εργαστήρια αφορούσαν τις εξής 10 θεματικές:

 • Δημοσιογραφική δεοντολογία – Αλήθεια – Παραπληροφόρηση – Χαλκευμένες ειδήσεις (Μέρος Ά και Β’)
 • Verification Tools
 • Fake News εν καιρώ πανδημίας
 • Hκλιματική αλλαγή δεν είναι αληθινή” και άλλες ιστορίες παραπληροφόρησης
 • Το φύλο στα ΜΜΕ: στερεότυπα και εναλλακτικές απεικονίσεις
 • Αναπαραστάσεις της έμφυλης βίας στα ΜΜΕ
 • Παραπληροφόρηση και στερεότυπα για ΛΟΑΤΙ άτομα στα ΜΜΕ
 • Fake Newsστον Κόσμο της Οικονομίας
 • Ψεύτικες, χαλκευμένες ειδήσεις και κυπριακό πρόβλημα 

Τα δέκα σεμινάρια οπτικογραφήθηκαν και έχουν αναρτηθεί στο κανάλι του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου στο youtube και μπορεί να τα παρακολουθήσει οποιοδήποτε άτομο το επιθυμεί ανά πάσα στιγμή, πατώντας εδώ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Δημοσιογραφική δεοντολογία – Αλήθεια – Παραπληροφόρηση – Χαλκευμένες ειδήσεις
Μέρος Α΄ 
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 & Μέρος Β΄ Τρίτη 1η Δεκεμβρίου 2020
Εισηγητής: Δρ. Γιώργος Παυλίδης, διδάκτωρ Δημοσιογραφίας, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Διευθυντής του Ινστιτούτου Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

Περιγραφή:  

Στόχος των δύο πρώτων σεμιναρίων ήταν η κατανόηση και η εξοικείωση του κοινού με έννοιες και ορισμούς που συνδέονται με τη δημοσιογραφική δεοντολογία, την αναζήτηση της αλήθειας από τους λειτουργούς των ΜΜΕ, όπως επίσης και με τη μετάδοση παραπλανητικών ή και ψεύτικων δημοσιογραφικών μηνυμάτων. Επιπλέον μέσα από παραδείγματα έγινε προσπάθεια κατανόησης του μηχανισμού παραγωγής και μετάδοσης χαλκευμένων ειδήσεων. Τέλος κατατέθηκαν εισηγήσεις για πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου των “fake news”. 

Οι θεματικές ενότητες που αναλύθηκαν:

 • Δημοσιογραφική δεοντολογία
 • Κώδικας δημοσιογραφικής δεοντολογίας
 • Αλήθεια και δημοσιογραφία
 • Ακρίβεια περιεχομένου. Παραπληροφόρηση, διαστρέβλωση, παραγωγή και μετάδοση ψευδών / χαλκευμένων ειδήσεων
 • Ιστορική αναδρομή στο φαινόμενο των ψευδών ειδήσεων
 • Έξαρση του φαινομένου μετάδοσης ψευδών ειδήσεων στη ψηφιακή εποχή.
 • Εισηγήσεις για αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων
 • Συζήτηση επί του αντικειμένου

Verification Tools
Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020
Εισηγητής: κ. Μάριος Ρούσσος, Δημοσιογράφος 

Περιγραφή:
Στόχος του τρίτου σεμιναρίου ήταν  η ανάλυση των Verification Tools (Εργαλείων Επαλήθευσης) για τον εντοπισμό ψευδών ειδήσεων. Παρουσιάστηκαν παραδείγματα και η εφαρμογή των εργαλείων. Από τους συμμετέχοντες  και τις συμμετέχουσες ζητήθηκε να αναζητήσουν στο διαδίκτυο κάποιες πληροφορίες για τους σκοπούς της παρουσίασης.

 Οι θεματικές ενότητες που αναλύθηκαν είναι:

 • Ανάλυση των δύο info tools για τον εντοπισμό ψευδών ειδήσεων, που παρέχουνΕυρωπαϊκή Ένωση και Διεθνής Ομοσπονδία Ενώσεων Βιβλιοθηκονόμων και Ιδρυμάτων (International Federation of Library Associations and Institutions)
 • Επισκόπηση του InVID Verification Plugin για υπολογιστές
 • Παρουσίαση βασικών εργαλείων για επαλήθευση περιεχομένου (WolframAlpha, TinyEyeFotoForensics)
 • Παρουσίαση: Ο Αλγόριθμος του Επίκουρου
 • Πρακτικά παραδείγματα/exercise

Fake News εν καιρώ πανδημίας
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2020
Εισηγητής: κ. Μάριος Ρούσσος, Δημοσιογράφος

Οι θεματικές ενότητες που αναλύθηκαν είναι:

 • Ανάλυση των οδηγιών της Europol
 • Ο ρόλος μιας μετάφρασης στην ενημέρωση
 • Πρόσφατα παραδείγματα και περιπτώσεις fake news που αφορούν τον κορωνοϊό
 • Παραδείγματα fake news που κυκλοφόρησαν και στην Ελλάδα/Κύπρο
 • Πρακτικά παραδείγματα/exercise

κλιματική αλλαγή δεν είναι αληθινή” και άλλες ιστορίες παραπληροφόρησης
Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020
Εισηγήτρια: κα. Νατάσα Ιωάννου, Λειτουργός Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Φίλοι της Γης»

Περιγραφή:

Ο βασικός στόχος του σεμιναρίου ήταν να δώσει στο κοινό τα εφόδια και τα μεθοδολογικά εργαλεία για να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες πηγές για αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης όσο αφορά στην θεματική για το περιβάλλον. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα μπορούν να αναλύσουν το περιεχόμενο που χρησιμοποιείται στα ΜΜΕ και τις αντιλήψεις γύρω από το περιβάλλον και ιδιαίτερα την κλιματική αλλαγή και θα μπορούν να εφαρμόσουν κριτική ανάλυση στις πληροφορίες που αναμεταδίδονται.

Οι θεματικές ενότητες που αναλύθηκαν είναι:

 • Πώς βλέπουν τα ΜΜΕ τα θέματα περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή
 • Η κλιματική αλλαγή ως μορφή παραπληροφόρησης
 • Η μεδοθολογία της κριτικής ματιάς στα θέματα περιβάλλοντος
 • Εντοπισμός ιστοριών παραπληροφόρησης στα θέματα περιβάλλοντος
 • Παρουσίαση εργαλείων για εντοπισμό ψευδών ειδήσεων όσο αφορά στο περιβάλλον και ειδικά της κλιματικής αλλαγής
 • Πρακτικά παραδείγματα – ασκήσεις

Το φύλο στα ΜΜΕ: στερεότυπα και εναλλακτικές απεικονίσεις
Τρίτη 12Ιανουαρίου 2021
Εισηγήτρια: κα. Μαρία Αγγελήερευνήτρια και συντονίστρια προγραμμάτων στο Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS)

Περιγραφή:

Ο βασικός στόχος του σεμιναρίου ήταν να δώσει στο κοινό τα εφόδια και τα μεθοδολογικά εργαλεία για να βλέπουν τα ΜΜΕ χρησιμοποιώντας ‘τον φακό του φύλου’. Να μπορούν να αναλύουν το περιεχόμενο και τον αντίκτυπο που έχουν τα ΜΜΕ στις αντιλήψεις γύρω από το φύλο και να στέκονται κριτικά απέναντί του. Να γνωρίσουν πολιτικές για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων στα ΜΜΕ και την κοινωνία ευρύτερα, μέσα από τη δυναμική που προσφέρουν τα ΜΜΕ για κοινωνική αλλαγή.

Οι θεματικές ενότητες που αναλύθηκαν είναι:

 • Ενεργό κοινό – Πώς βλέπουμε τα ΜΜΕ με τον φακό του φύλου;
 • Η μεθοδολογία της κριτικής ματιάς. Γνωριμία με τις βασικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις του παγκόσμιου ερευνητικού προγράμματοςGlobal Media Monitoring Project
 • Η αναπαράσταση και η απεικόνιση των φύλων στα ΜΜΕ
 • Η αμφισβήτηση των έμφυλων στερεοτύπων/ εναλλακτικές απεικονίσεις των φύλων στα ΜΜΕ
 • Η αναθεώρηση της σχέσης του κοινού με τα ΜΜΕ
 • Καλές πρακτικές για την προώθηση της ισότητας των φύλων στα ΜΜΕ
 • Συζήτηση – ερωτήσεις απαντήσεις

Αναπαραστάσεις της έμφυλης βίας στα ΜΜΕ
Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021
Εισηγήτρια: κα. Μαρία Αγγελήερευνήτρια και συντονίστρια προγραμμάτων στο Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS)

Περιγραφή:
Ο βασικός στόχος του σεμιναρίου ήταν να δώσει στο κοινό τα εφόδια και τα μεθοδολογικά εργαλεία για να βλέπουν τα ΜΜΕ χρησιμοποιώντας ‘τον φακό του φύλου’. Να μπορούν να αναλύουν το περιεχόμενο και τον αντίκτυπο που έχουν τα ΜΜΕ στις αντιλήψεις γύρω από το φύλο και να στέκονται κριτικά απέναντί του. Να γνωρίσουν πολιτικές για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων στα ΜΜΕ και την κοινωνία ευρύτερα, μέσα από τη δυναμική που προσφέρουν τα ΜΜΕ για κοινωνική αλλαγή.

Οι θεματικές ενότητες που αναλύθηκαν είναι:

 • Τι είναι η έμφυλη βία και ποιες είναι οι συνέπειές της;
 • Η «πανδημία» της βίας κατά των γυναικών: μορφές και στοιχεία
 • Ποια είναι η σχέση της έμφυλης βίας με τα ΜΜΕ/ έμφυλη βία, πατριαρχική κουλτούρα και ΜΜΕ.
 • Οι προσεγγίσεις για την αφήγηση της έμφυλης βίας στα ΜΜΕ
 • Ο ρόλος των ΜΜΕ στη «φυσικοποίηση» της έμφυλης βίας
 • Πώς τα ΜΜΕ μπορούν να συμβάλουν στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας; Τι μπορεί να κάνει το κοινό ώστε να απαιτεί ευαίσθητη ως προς το φύλο κάλυψη της βίας στα ΜΜΕ;
 • Συζήτηση – ερωτήσεις απαντήσεις

Fake News στον Κόσμο της Οικονομίας
Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021
Εισηγητής: κ. Μάριος Ρούσσος, Δημοσιογράφος

Οι θεματικές που αναλύθηκαν είναι: 

-Πώς επηρεάζονται οι χρηματιστηριακές αγορές από την παραπληροφόρηση
-Ποια είναι η επίδραση των κακόβουλων ιστοσελίδων
-Ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων
-Πολιτική Οικονομία
-Παραδείγματα επιχειρήσεων που επηρεάστηκαν

Παραπληροφόρηση και στερεότυπα για ΛΟΑΤΙ άτομα στα ΜΜΕ
Σάββατο 23 Ιανουαρίου2021
Εισηγήτρια: κα.  Χριστιάνα Παπαδάκη, Γραμματέα της Accept ΛΟΑΤΙ Κύπρου

Περιγραφή:
Η εισαγωγή στις ΛΟΑΤΙ ορολογίες και εμβάθυνση στην στάση των ΜΜΕ σε σχέση με ΛΟΑΤΙ θέματα. Παρουσιάστηκε ο βαθμός της εσφαλμένης αντίληψης που υπάρχει στα ΜΜΕ όσον αφορά στα ΛΟΑΤΙ άτομα και κατά πόσον υπάρχει πραγματική ορατότητα και πώς επηρεάζεται ο τρόπος κάλυψης αυτών των θεμάτων. Στη συνέχεια θα δοθούν πιθανές λύσεις για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης για ΛΟΑΤΙ θέματα αλλά και τρόπους ενδυνάμωσης της ΛΟΑΤΙ φωνής στα ΜΜΕ για σκοπούς πολυφωνίας και σωστής αντιπροσώπευσης.

Οι θεματικές ενότητες που αναλύθηκαν είναι:

 • ΛΟΑΤΙ ορολογίες
 • Στερεότυπα ΛΟΑΤΙ ατόμων που ενδυναμώνονται μέσω των ΜΜΕ
 • ΛΟΑΤΙ αντιπροσώπευση στα ΜΜΕ και ουσιαστική ορατότητα,
 • Δημοσιογραφία – ρόλος των δημοσιογράφων στην αναπαραγωγή στερεοτύπων
 • Τρόποι αντιμετώπισης παραπληροφόρησης για ΛΟΑΤΙ θέματα μέσω εκπαίδευσης
 • Συζήτησης και διασταύρωσης πηγών

 

Ψεύτικες, χαλκευμένες ειδήσεις και κυπριακό πρόβλημα
Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021
Εισηγητής: Δρ. Γιώργος Παυλίδης, διδάκτωρ Δημοσιογραφίας, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Διευθυντής του Ινστιτούτου Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

Περιγραφή:

Η ενημέρωση του ακροατηρίου για τις συνθήκες μέσα στις οποίες καλείται ο πολιτικός συντάκτης να καλύψει ένα τόσο ευαίσθητο θέμα όπως είναι το κυπριακό, για την πίεση που δέχεται και τις εξαρτήσεις που έχει κατά την άσκηση του λειτουργήματος του. Επιπλέον, αναπτύχθηκε το θέμα και έγινε συζήτηση γύρω από τον βαθμό αντικειμενικότητας που χαρακτηρίζει το ρεπορτάζ του κυπριακού, την κατασκευή και προώθηση ανυπόστατων πληροφοριών με στόχο είτε την εξυπηρέτηση του ούτω καλούμενου εθνικού συμφέροντος, είτε την εξυπηρέτηση πολιτικών και κομματικών σκοπιμοτήτων.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:  

 • Η θέση και ο ρόλος του πολιτικού ρεπορτάζ στην κυπριακή δημοσιογραφία
 • Δημοσιογραφικές εξαρτήσεις και κυπριακό
 • Fake news με στόχο την εξυπηρέτηση του «εθνικού» συμφέροντος ή πολιτικών σκοπιμοτήτων.
 • Συζήτηση

Το πρόγραμμα «Co-Creating Media Literate Youth» χρηματοδοτείται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με την στήριξη της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και το Horizon 2020, ως μέρος του Προγράμματος «Co-Inform».