Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Ανοικτών Διαβουλεύσεων Με τους Νέους της Υπαίθρου

  • Ιούλιος 22, 2020
768 1024 Cyprus Youth Council

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου παρουσίασαν χθες, 21 Ιουλίου, τα αποτελέσματα των ανοικτών διαβουλεύσεων που διοργάνωσαν με τους νέους της υπαίθρου.

Στόχος των διαβουλεύσεων ήταν να αναγνωριστούν οι ανάγκες των νέων αγροτών που κατοικούν και εργάζονται σε απομακρυσμένες περιοχές, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στην πολιτική του Υπουργείου Γεωργίας για την ανάπτυξη, καινοτομία, επιχειρηματικότητα και το περιβάλλον των ορεινών και πεδινών περιοχών της Κύπρου.

Οι νέοι συζητήσαν με τον Υπουργό Γεωργίας κ. Κώστα Καδή και τον Πρόεδρο του ΟΝΕΚ κ. Πρόδρομο Αλαμπρίτη για προβλήματα που αντιμετωπίζουν όπως η ανάγκη κατάρτισης, η παροχή διευκολύνσεων, η κλιματική αλλαγή, η διαχείριση του νερού και η ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων για τους νέους της υπαίθρου.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι είναι αναγκαία η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου, μέσω της στήριξης των νέων γεωργών και την παροχή κινήτρων στους νέους της υπαίθρου.

Οι διαβουλεύσεις πραγματοποιήθηκαν στον Αγρό και στο Αυγόρου τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2020.