Παγκόσμια Διάσκεψη Νεολαίας 2019

  • Ιούνιος 29, 2019
1024 768 Cyprus Youth Council

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου συμμετείχε στην Παγκόσμια Διάσκεψη για τη Νεολαία 2019 και στο Φόρουμ Νεολαίας Λισαβόνα+21, που διοργανώθηκε από την πορτογαλική κυβέρνηση και το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας της Πορτογαλίας σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, στη Λισαβόνα μεταξύ 22 και 23 Ιουνίου 2019.

Στη διάσκεψη Υπουργοί και οι Εκπρόσωποι της Νεολαίας είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τις υφιστάμενες πολιτικές και τα προγράμματα για τη νεολαία, στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030. Αυτή η ιστορικά σημαντική σύνοδος, 21 χρόνια μετά την υιοθέτηση της Διακήρυξης της Λισαβόνας για τις πολιτικές και τα προγράμματα της νεολαίας, έδωσε την ευκαιρία στις εθνικές κυβερνήσεις να συζητήσουν απευθείας με τους νέους για την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τότε και την ίδια στιγμή εισήγαγε νέες προσεγγίσεις για την ενδυνάμωση των νέων στην πολιτική και τη λήψη αποφάσεων. Το αποτέλεσμα αυτής της διήμερης διάσκεψης ήταν η νέα διακήρυξη της Λισαβόνας Lisboa + 21 για τις πολιτικές και τα προγράμματα για τη νεολαία του 2019, η οποία σκιαγραφεί τον δρόμο για τη νεολαία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρό του Μάριο Φιλίππου, ο οποίος μαζί με τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και τον εκλελεγμένο εκπρόσωπο της Κύπρου στο συμβουλευτικό συμβούλιο για τους Νέους του Συμβουλίου της Ευρώπης εξέφρασαν τις θέσεις των νέων της Κύπρου, καθώς και την πρόοδο που σημειώθηκε στην ενδυνάμωσή τους σε Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο.

65121022_903108633363302_75010143535759360_n